Kompetansebyen

Innhold

I kommunen samarbeider akademia tett med fagmiljøene i Herøya forskningspark for å øke kompetanse og utvikle relevante utdanningsløp.  

Porsgrunn er vertskommune for Universitetet i Sørøst-Norge, Fagskolen i Vestfold og Telemark, International School Telemark og Porsgrunn videregående skole. Porsgrunn kommune ønsker å legge til rette for at kunnskapsintensive, bærekraftige arbeidsplasser, hovedadministrasjoner, forsknings og utviklingsmiljøer skal etablere seg i kommunen.

K2 Utdanning er en landsdekkende privatistskole med undervisning på videregående nivå. Skolen tilbyr studieforberedende fag/generell studiekompetanse, realfag, fagbrev og autorisasjonsfag. 

Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som fremmer livslang læring og adgang til kunnskap. Utdanningstilbudet består av kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående, fagskole- og høgskole/universitetsnivå. Det tilbys også bedriftsintern opplæring eller som oppdrag for offentlig sektor. 

I likhet med resten av regionen har Porsgrunn et økt behov for kompetanse og arbeidskraft. Dette gjelder særlig tekniske fag, håndverksfag og yrkesfaglig utdannelse. Dette er et behov som antas å øke i årene fremover.

For å synliggjøre regionen og mulighetene som eksisterer her er det inngått et samarbeid mellom kommuner, akademia og næringslivet. Universitetet i Sørøst-Norge leder samarbeidet som består av kommunene Horten, Kongsberg og Porsgrunn, fagskolen i Viken, fagskolen i Vestfold og Telemark, samt næringsklynger og medlemsbedrifter i regionen. Samarbeidet er kalt Teknologitrianglet og har et overordnet mål om å øke regionens attraktivitet som Norges største og mest avanserte teknologi- og industriregion.

Til toppen