Støtteordninger

Innhold

Grenland næringsfond

Midlene skal brukes til nyskapingsprosjekter hos etablerte eller nystartede bedrifter med høyt jobbskapingspotensial i kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Finansiell risikoavlastning gis primært som utviklingslån (lån uten pantsikring). I noen tilfeller brukes også aksjekapital. Proventia AS har fått i oppgave å forvalte fondet på vegne av grenlandskommunene.

Søknader sendes til:  vibeke@proventia.no

Andre støtteordninger

Vestfold og Telemark (innovasjonnorge.no)

Til toppen