Norges største industriregion

Innhold

Kommunen er i dag vertskap for store nasjonale og internasjonale konsern og bedrifter med internasjonalt eierskap. Viktige deler av byens industri og næringsliv retter seg mot internasjonale markeder.

Kommunen har et veletablert og allsidig næringsliv, med en industrihistorie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. Byen forbindes ofte med Porsgrund Porselænsfabrik, som har vært en sentral del av byens utvikling siden etableringen i 1885. Siden produksjonsoppstarten har Porsgrund vært en av landets fremste designbedrifter.

Porsgrunn kommune er i dag en viktig industrikommune, og omfatter blant annet en av Norges største industriparker; Herøya Industripark. Industriparken ble etablert av Norsk Hydro i 1928 som et produksjonssted for gjødsel, som senere ble utvidet til å omfatte produksjon av fullgjødsel og magnesium.

Tidlig på 2000-tallet beslutter Hydro å redusere sin virksomhet på Herøya og nye virksomheter etableres. I dag består området av om lag 80 leietakere med til sammen ca. 2.500 ansatte.

Virksomhetene i industriparken strekker seg fra store industribedrifter til mindre gründer- og teknologibedrifter. Industriparken omfatter også et av landets mest attraktive forskningsmiljøer.

I Herøya Forskningspark, en integrert del av Herøya Industripark, arbeider i underkant av 300 velkvalifiserte forskere innen feltene aluminium, gjødsel, olje og energi, petrokjemi med mer. Anerkjente aktører som blant annet Equinor og SINTEF har etablert seg her.

Dagens næringsvirksomhet domineres av prosessindustri, med Yara, Ineos/Inovyn, Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics og Norcem Brevik som de største industriarbeidsgiverne. Andre store arbeidsgivere i kommunen er Porsgrunn kommune, Skagerak Energi og Universitetet i Sørøst-Norge.

Til toppen