Sanitærmelding

Innhold

I samarbeid med Skien Kommune har vi gått for en ny og lik løsning.

Elektronisk løsning

Elektronisk løsning for innmelding av sanitærmeldinger for bransjen

Sanitærmelding er en søknad om å få knyttet seg til kommunalt vann- og avløpsnett, direkte eller via private felles ledninger, eller melde ifra om endringer som er gjort på utvendige VA-anlegg.
Alt arbeid på utvendig vann- og avløpsledninger skal omsøkes. Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, sentral eller lokal godkjenning, i henhold til plan- og bygningsloven.

Søknad skal godkjennes av Porsgrunn kommune - Kommunalteknikk før arbeide settes i gang. 
Det skal sendes inn ferdigmelding etter at arbeidet er utført.

I den elektroniske tjenesten kan du:

  • Fylle ut søknad
  • Tegne direkte inn i ledningskart
  • Sjekka status i sanitær-saken din
  • Sende ferdigmelding

Tjenesten gir deg god oversikt over hvilken søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert.

Alle foretak logger seg på portalen med egne brukernavn og passord. Du får da tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Kunden vil også få en bekreftelse fra kommunen når det er utført arbeid.

Registrering

Registrer deg her 

Under «Hjelp» på denne nettsida finn du en videofilm med rettledning i registreringsprosessen

Dere vil få en unik påloggingside til portalen for deres firma. Vi anbefaler å legge den tilgjengelig på firmaets nettsider.

Hvis du har problemer med innlogging eller registrering kan du henvende deg til Servicesenteret: 35 54 70 00.

Til toppen