Varsling til publikum

Innhold

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, kokeanbefaling, driftsavbrudd etc. vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Vi vil da varsle deg via SMS eller automatisk taletelefon.

Du kan sjekke din oppføring, eller registrere deg på Varslemeg.no

Kontaktinformasjonen inneholder navn, adresse, mobilnr., hustelefonnummer. Navn som er registrert som skjult forblir også hemmelig i overgangen.
Innlagte data kan slettes til enhver tid, men da vil kommunen ikke lenge være i stand til å sende ut varslinger.

Tilleggsoppføring på Varslemeg.no?

Har du eller din bedrift behov for å motta varslinger for en adresse i tillegg til din oppføring i offentlige register? På varslemeg.no kan du enkelt sjekke dine eksisterende oppføringer i vårt Tilleggsregister, og legge til nye oppføringer.

For bedrifter:

 1. For bedrifter hentes det kontaktinformasjon fra enhetsregisteret. Ved å registrere bedriften via Varslemeg.no kan bedriften registreres som en sårbar abonnent.
 2. Gå til Varslemeg.no og klikk på «Ny/endre oppføring»
 3. Oppgi telefonnummer for å motta PIN-kode for innlogging.
  OBS: Dette telefonnummeret blir automatisk oppført som oppføring for bedriften og varslinger som sendes via SMS vil gå direkte til dette nummeret.
  Deretter får du en oversikt over eksisterende oppføringer tilknyttet oppgitt telefonnummer.
 4. For å legge til ny oppføring for din bedrift, klikk «Legg til ny oppføring». Hvis du ønsker å endre eksisterende oppføring klikker du på denne i stedet for.
 5. Velg «Bedrift» for å starte registering av bedrift. Fyll inn organisasjonsnummer (9 siffer) og navn på bedriften.
  a. Ønsker du at navn og org.nr skal skjules for vår varslingslogg krysser du av for Hemmelig.
  b. Velg deretter hvilken kommune som skal ha tilgang til oppføringen.
  c. Legg inn gatenavn og husnummer, velg utfra listen som Varslemeg.no foreslår.
  d. Velg hvilke gruppe bedriften tilhører, basert på valgt gruppe vil sårbarhet settes automatisk.
  e. Legg inn tilleggstelefonnummer som kommer i tillegg til telefonnummeret som ble benyttet for å logge inn. Dette nummeret vil også bli varslet knyttet til oppgitt gatenavn. (Dette steget er valgfritt)
  f. Klikk «Lagre»
 6. Bedriften er nå oppført i Tilleggsregisteret for valgt kommune. Oppføringen kan endres og oppdateres ved å logge inn med samme telefonnummer som i steg 2.

For privatpersoner:

For privatpersoner hentes det kontaktinformasjon fra det nasjonale kontaktregisteret. Ved å registrere privatpersoner via Varslemeg.no kan personer registreres seg med tilleggsoppføringer på adresser som ikke ligger i det nasjonale kontaktregisteret. For eksempel kan man få oppføring på foreldres - eller slektningers boligadresse.

 1. Gå til Varslemeg.no og klikk på «Ny/endre oppføring»
 2. Oppgi telefonnummer for å motta PIN-kode for innlogging.
  OBS: Dette telefonnummeret blir automatisk oppført som oppføring for personen og varslinger som sendes via SMS vil gå direkte til dette nummeret.
  Deretter får du en oversikt over eksisterende oppføringer tilknyttet oppgitt telefonnummer.
 3. For å legge til ny oppføring, klikk «Legg til ny oppføring». Hvis du ønsker å endre eksisterende oppføring klikker du på denne i stedet for.
 4. Velg «Privatperson».
  a. Legg til navnet som skal være knyttet til telefonnummeret.
  b. Ønsker du at navn skal skjules for vår varslingslogg krysser du av for Hemmelig.
  c. Velg deretter hvilken kommune som skal ha tilgang til oppføringen.
  d. Legg inn gatenavn og husnummer, velg utfra listen som Varslemeg.no foreslår.
  e. Velg hvilke gruppe du tilhører
  f. Legg inn tilleggstelefonnummer som kommer i tillegg til telefonnummeret som ble benyttet for å logge inn. Dette nummeret vil også bli varslet knyttet til oppgitt gatenavn. (Dette steget er valgfritt).
  g. Klikk «Lagre»
  Privatpersonen er nå oppført i Tilleggsregisteret for valgt kommune. Oppføringen kan endres og oppdateres ved å logge inn med samme telefonnummer som i steg 2.
Til toppen