Voksenopplæringssenteret

Innhold

Lærings- og kompetansesenter for flerspråklige barn og alle voksne i Porsgrunn.

Voksenopplæringssenteret ligger i sentrum av Porsgrunn og er arbeidsplass for omtrent 50 ansatte fordelt på 4 avdelinger. Våre kjerneoppgaver er opplæring og integrering.

Avdelinger

Tospråklig avdeling: Lærere og assistenter med et annet morsmål enn norsk gir flerspråklige barn i Porsgrunns skoler og barnehager fagopplæring og veiledning i tråd med nasjonale og lokale føringer jf. Opplæringsloven §2-8.

Norskavdelingen: Lærere med kompetanse i norsk som andrespråk gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere med rett og plikt til opplæring jf. Introduksjonsloven.

I samarbeid med NAV tilbyr vi introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Grunnskoleavdelingen: Vi tilbyr grunnskoleopplæring til alle voksne med behov og rett jf. Opplæringsloven §4a-1.

Unge mellom 16 og 24 år kan få tilbud om å gå i Kombinasjonsklasse, et samarbeid mellom Porsgrunn Videregående Skole og Porsgrunn Voksenopplæringssenter. Tilbudet er hjemlet i Opplæringsloven §4A-1.

Spesialavdelingen: Særskilt tilrettelagt undervisning til voksne i tråd med Opplæringsloven §4A-2 og §5-1.

Kontaktinformasjon

Tlf: 35547880

E-post: voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse: Skolegata 7

Til toppen