Miljø og byutvikling

Kommunalområdet har ansvar for tjenester ivaretatt av virksomhetene Brann- og feiervesenet, Eiendomsavdelingen, Renhold, Byutvikling, Kommunalteknikk og virksomhet for Kultur.

Til toppen