Virksomhet for kultur

Innhold

Virksomhet for kultur skal legge til rette for et mangfoldig kultur- og idrettstilbud og bidra til et godt samspill mellom profesjonelle og frivillige aktører.

Virksomheten består av seks ulike avdelinger:  kulturavdelingen, idrettsavdelingen, fritidsavdelingen, biblioteket, kulturhuset og kinoen.

Virksomhetens drift bygger på disse grunnpilarene: drift, tilrettelegger, arrangør/formidler, forvalter og identitetsbygger.

Drift: Virksomheten drifter Filmsentret Charlie, kulturhuset Ælvespeilet, Porsgrunn Bibliotek, ungdomstilbud på Meierigården, Lundedalen og Stridsklev, kreativt verksted og frivilligsentralen på Meierigården,  sanseavdelingen på Kjølnes og idrettshall og svømmehall i Kjølnesparken, samt svømmehall og idrettshall på Stridsklev,  Heistad og Brevik,  samt idrettshall på Eidanger og i tillegg ulike utendørs anlegg for idrettsaktiviteter.

Tilrettelegger:  Er med på å bistå lokale kulturaktører gjennom tilskudd til drift, investeringer, aktiviteter og arrangement. Stiller anlegg, arenaer, utendørsområder og lokaliteter til disposisjon for kulturaktører og som møteplass for befolkningen. Bidrar med nødvendige tillatelser og bistår arrangører ved bruk av kommunens utendørsområder.  Kan være med og mobilisere frivilligressurser og koble disse mot aktiviteter. Bidrar til tilrettelagte kulturopplevelser for særlige målgrupper.

Arrangør og formidler: tilbyr kulturopplevelser og aktiviteter på arenaene som virksomheten drifter. Formidler kulturuttrykk til ulike deler av befolkningen gjennom egne ordninger for skole, barnehage og eldre på institusjoner.

Forvalter: ivaretar ordninger med tilskudd til drift, investeringer, aktivitet, arrangement og kulturinstitusjoner. Stipend og priser innenfor kultur- og idrettsområdet. Forvalter utsmykkingsordningen for offentlige bygg og står for registreringsarbeidet rundt kunstverk i kommunens eie.  Planarbeid både for avdelinger direkte under virksomheten og mer overordnet planverk som f.eks museumsplanen og idrettsplanen.

Identitetsbygger: Virksomheten bidrar til kreativ byutvikling, herunder møteplasser. Bidrar til å skape tilhørighet, trivsel og attraktivitet gjennom en aktiv og levende kulturby. Bidrar til omdømmebygging, informasjon og markedsføring av Porsgrunn kommune.

Kontaktinformasjon

Felles postadresse for alle avdelingene i  virksomheten  er :  Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Kultur og idrettssjef Mariann Eriksen
Tlf: 95 05 18 18
e-post: mariann.eriksen@porsgrunn.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 153, Porsgrunn sentrum

Kulturavdelingen, avdelingsleder Målfrid Hålimoen
Tlf: 41 54 15 33
e-post:
malfrid.halimoen@porsgrunn.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 153, Porsgrunn sentrum

Idrettsavdelingen, avdelingsleder Espen Raastad
Tlf: 48 46 06 62
e-post:
espen.raastad@porsgrunn.kommune.no
Besøksadresse: Kjølnes Ring 60, Kjølnesparken

Fritidsavdelingen, Mariann Eriksen
Tlf: 95 05 18 18
e-post: mariann.eriksen@porsgrunn.kommune.no
Besøksadresse: Meierigården, Storgata 115, Porsgrunn sentrum

Porsgrunn bibliotek, biblioteksjef Maria Guribye
Tlf: 99 45 65 85
e-post:
maria.guribye@porsgrunn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhusgata 3, Porsgrunn sentrum

Kulturhuset Ælvespeilet, kulturhusleder Erik Berg Friesl
Tlf: 93 01 48 95
e-post:
erik@elvespeilet.no
Besøksadresse: Storgata 164, Porsgrunn sentrum

Filmsentret Charlie, kinosjef Tom Andersen
Tlf: 99 39 44 49
e-post:
tom.andersen@porsgrunn.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 147, Porsgrunn sentrum

Til toppen