Kommunalteknikk

Innhold

Virksomheten med sine 84 ansatte er organisert i følgende drifts- og prosjektavdelinger:

  • Vann/Avløp
  • Bydrift
  • Plan

Kommunalteknikk har ansvar for tjenestene veier og gater, grønne områder, vann, avløp, eiendomskatt og renovasjon.

Virksomhetsleder er Torbjørn Krogstad.

Kontaktinformasjon

Vareleveringsadresse: Drangedalsvegen 79, 3920 Porsgrunn

Besøksadresse: Storgata 153, 3915 Porsgrunn

Til toppen