GPS

Innhold

Noen brukere kan ha nytte av GPS som hjelper oss med å lokalisere brukeren dersom vedkommende ikke finner frem selv.

GPS er en løsning som du kan kjøpe som privatperson, men er også et teknisk hjelpemiddel som kommunen kan tilby.

Det er strenge regler for når det er lovlig med lokaliseringsteknologi. De fleste som bruker GPS erfarer at det gir stor trygghet, og det gir bruker frihet til å bevege seg mer på egenhånd. Helsepersonell og pårørende bruker mindre tid på å lete etter bruker dersom han eller hun går seg bort, og det gir mindre risiko for skader og frykt hos bruker.  For noen betyr en GPS mulighet til å bo lengre hjemme i egen bolig.

For å avlaste pårørende går varslene fra GPS til helse- og omsorgstjenesten som yter bruker bistand, for eksempel hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten kan søke etter bruker etter gitte kriterier, og hente pasienten hjem ved behov.

Ved ønske om å få vurdert behov for GPS, send e-post til tjenestekontoret@porsgrunn.kommune.no så kontakter vi deg.

Til toppen