Digitalt tilsyn

Innhold

Digitalt tilsyn har mange fordeler enten du oppholder deg i hjemmet eller på institusjon. Det kan være infrarødt kamera som varsler når du setter seg opp i seng, går ut av seng eller faller på gulv eller ved bruk av et digitalt trygt møterom hvor du kan ha en dialog med helse- og omsorgstjenesten.

Ved bruk av infrarødt kamera er det et særlig fokus på medvirkning fra deg og eventuelt dine pårørende, som sammen med helse- og omsorgstjenesten definerer hva det skal sendes varsler om.

Digitalt møte med helse- og omsorgstjenesten er en annen type teknologi, som kan gi gode oppfølgingsmøter på en enkel måte for deg som kan benytte deg av dette, uten at du trenger ha besøk i boligen din. Dette kan også benyttes som veiledning til praktiske oppgaver i hjemmet.

Målet med digitalt tilsyn er flere. Først og fremst sikrer det en større trygghet for deg fordi helsepersonell får varsel med en gang noe skjer. Det gir også deg mer frihet og ro for eksempel på natt, fordi tilsyn kan utføres uten at helsepersonell trenger å låse seg inn i ditt hjem eller inn på rommet du oppholder på i. Denne ordningen administreres av kommunen.

Kan jeg få tjenesten?

Digitalt tilsyn kan være et tilbud eller bidrag til deg, enten du allerede mottar helse- og omsorgstjenester eller ikke, både i private hjem og i kommunale institusjoner. Du kan motta velferdsteknologiske hjelpemidler som fungerer for deg som et ledd i nødvendig helsehjelp.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

Du må være villig til å ta i bruk og prøve ut de ulike tekniske løsningene kommunen tilbyr. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan det fungerer, eventuelt hva som kan forbedres. Teknologien er kommunens eiendom, og må leveres tilbake når det ikke lenger er aktuelt for deg.

Hva kan du forvente av oss?

Ved å installere en eller flere av de tekniske løsningene er målet å hjelpe deg til bli så selvhjulpen som mulig og at du mestrer din hverdag i størst mulig grad selv. Ved riktig bruk kan også kvaliteten på tjenesten økes ved at helsetjenesten blir varslet når du trenger hjelp fra oss.

Teknologien skal bidra til at du selv opplever trygghet, uten omfattende tjenester, og samtidig gi trygghet til dine pårørende.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Både du som bruker eller pårørende, eller deg som har spørsmål og ønsker å vite mer om velferdsteknologi, kan kontakte Tjenestekontoret for mer informasjon. Du kan også kontakte aktuell tjenesteutøver eller Servicesenteret som henviser videre.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste eller om du ønsker å prøve velferdsteknologi.

Pris

Bruk av velferdsteknologi er i stor vekst, og kommunen endrer sine tjenester i takt med teknisk og juridisk utvikling på området.

Om du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, men ønsker å prøve ut velferdsteknologi, kan det i enkelte tilfeller utdeles mot egenbetaling. Størrelsen på betalingen fastsettes av bystyret

Se Tjenestekontoret for mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester og priser.

 

 

 

Til toppen