Elektronisk dørlås

Innhold

Innføring av nytt elektronisk låsesystem (eLås) starter i 2021 for en sikker og enkel adgang for hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har i dag en mulighet for å låse seg inn i din bolig, enten fordi du har trygghetsalarm, eller fordi vi leverer andre helse- og omsorgstjenester. De fleste har denne nøkkelen i en nøkkelboks på veggen, mens noen nøkler oppbevares på kontoret til  hjemmetjenesten.

For å få en tryggere og enklere løsning, innføres eLås som erstatter nøkkelbokser og nøkler for hjemmetjenesten. Med den nye eLåsen kan kommunens helsearbeidere komme raskere til deg, hvis du har akutt behov for hjelp.

Kan jeg få tjenesten?

eLås gjelder for deg dersom du har trygghetsalarm eller mottar andre tjenester der hjemmetjenesten har nøkler til deg på sitt kontor eller du har en nøkkelboks.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

Du må være villig til å ta i bruk og prøve ut de ulike tekniske løsningene kommunen tilbyr. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan det fungerer, eventuelt hva som kan forbedres. Teknologien er kommunens eiendom, og må leveres tilbake når det ikke lenger er aktuelt for deg.

Porsgrunn kommune vil montere en enhet på innsiden av døren din. Døren vil se uendret ut fra utsiden. Du og dine pårørende skal ikke bruke denne elektroniske låsen, dere fortsetter å bruke de vanlige nøklene – akkurat som i dag. Du betaler heller ikke noe ekstra for denne løsningen.

Jobben utføres av låsesmedfirmaet Certego, som vil avtale dato og tidspunkt for installering direkte med deg. Der det er behov for å involvere dine pårørende eller verge vil hjemmetjenesten gjøre dette.

Hva kan du forvente av oss?

Teknologien skal bidra til at du opplever trygghet, uten omfattende tjenester, og samtidig gi trygghet til pårørende. Med eLås kan kommunens hjemmetjeneste låse opp døren via deres jobbtelefon. Adgangen er personlig – det vil si at kun ansatte som skal besøke deg, får adgang.

I boliger med felles inngangsdør, vil det bli installert elås på hoveddøren i tillegg til din dør. Dette avtales direkte med huseier/sameie/borettslag.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Både du som bruker eller pårørende, eller deg som har spørsmål og ønsker å vite mer om velferdsteknologi, kan kontakte Tjenestekontoret for mer informasjon. Du kan også kontakte aktuell tjenesteutøver eller Servicesenteret som henviser videre.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste eller om du ønsker å prøve velferdsteknologi.

Pris

Bruk av velferdsteknologi er i stor vekst, og kommunen endrer sine tjenester i takt med teknisk og juridisk utvikling på området.

Om du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, men ønsker å prøve ut velferdsteknologi, kan det i enkelte tilfeller utdeles mot egenbetaling. Størrelsen på betalingen fastsettes av bystyret

Se Tjenestekontoret for mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester og priser.

 

 

 

Til toppen