Døralarm

Innhold

Døralarm er en sensor som monteres på inngangsdør eller annen dør for å varsle ved åpning. Når døren åpnes innenfor angitte tidsrom, vil det gi en oppringing på trygghetsalarm hos bruker. Helsepersonell vil forsøke å komme i kontakt med bruker ved utløst alarm, og reiser ut til bruker ved behov. 

Vi har døralarmer i drift i flere private hjem og omsorgsboliger. Dette er en effektiv og lite inngripende teknologi, som kan gi trygghet fordi noen vil følge opp dersom bruker for eksempel går ut på nattestid. Sensoren tidsinnstilles etter behov, som oftest står den på om natten. Sensoren kan i noen tilfeller utsette behovet for opphold i institusjon og avlaste pårørende som vil kunne oppleve trygghet ved dette tiltaket.

Kan jeg få tjenesten?

Velferdsteknologi kan være et tilbud eller bidrag til alle som mottar helse- og omsorgstjenester. Når du har behov for nødvendig helsehjelp kan du prøve et velferdsteknologisk hjelpemiddel og dersom det fungerer for deg vil du kunne få det.

Hva forventes av deg?

Du må være villig til å prøve ut og ta i bruk de ulike velferdsteknologiløsningene. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan det fungerer, og hva som kan forbedres. Teknologien er kommunens eiendom, og må leveres tilbake når tjenesten ikke lenger er aktuell for deg.

Hva kan du forvente av oss?

Velferdsteknologi kan bidra til at du kan være selvhjulpen og mestre din hverdag i størst mulig grad selv. Det kan også øke kvaliteten på tjenesten fra kommunen ved at helsetjenesten kan bli varslet ved hendelser som gjør at du trenger hjelp fra oss.

Teknologien skal bidra til at du opplever trygghet, uten omfattende tjenester, og samtidig gi trygghet til pårørende.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Selv om du allerede mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du både som bruker og pårørende kontakte enten aktuell tjenesteutøver eller Tjenestekontoret dersom du ønsker å prøve, eller har spørsmål om velferdsteknologi.

Pris

Bruk av velferdsteknologi er i stor vekst, og kommunen vil endre sine tjenester i takt med teknisk og juridisk utvikling på området. For velferdsteknologi som du ønsker selv, før det er behov for nødvendig helsehjelp, mottar du i noen tilfeller dette mot egenbetaling. Størrelsen på betalingen fastsettes av bystyret.

Se her for mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser  

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

 

Til toppen