Trygghetsavdeling

Innhold

Kommunalt tilbud for eldre som bor i eget hjem og klarer seg i hverdagen, men som av forskjellige grunner opplever situasjonen akkurat nå som vanskelig. Du kan henvende deg direkte til Trygghetsavdelingen på telefon 35 01 77 10 eller til avdelingsleder på telefon 47 63 58 44 for å be om et opphold.

Hvem gir tjenesten?

Trygghetsavdelingen Mule sykehjem

Kan jeg få tjenesten?

Du må være over 60 år, hjemmeboende og til vanlig klare deg i hverdagen. Du kan få et opphold dersom du er i en periode hvor det er vanskelig på grunn av fysiske-, psykiske- sosiale problemer. Du kan også henvende deg om et opphold dersom din bolig for en periode er under oppussing og det er vanskelig for deg å bo hjemme.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du selv tar ansvar for å oppsøke tjenesten.

Hva kan du forvente av oss?

«Trygghet når du trenger det..»

Trygghet som skal bidra til at du kan bo i egen bolig så lenge som mulig.

Det er nærhet til personell 24/7

Det er tett samarbeid med fastlege, sykehus, Ø-hjelp, tjenestekontoret og hjemmetjenesten

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Du må selv som må føle behov for innleggelse og det du selv som må ta kontakt med trygghetsavdelingen for å få opphold inntil 14 dager. Kontakten skjer enten via telefon på nummer 35 01 77 10/ avdelingsleder på nummer 47 63 58 44 eller oppmøte. Du får brev om dato og pris for opphold.

Pris

Trygghetsopphold på Trygghetsavdelingen betales ikke etter forskrift om egenandel. Prisen fastsettes av bystyret og justeres hvert år.

 

 

 

 

Til toppen