Trygghetsavdeling

Innhold

Kommunalt tilbud for eldre som bor i eget hjem og klarer seg i hverdagen, men som av forskjellige grunner opplever situasjonen akkurat nå som vanskelig. Du kan henvende deg direkte til avdelingen på telefon 476 77 584/35 56 25 18

Hvem gir tjenesten?

Borgehaven

Hva er trygghetsavdeling?

Trygg hetsavdelingen er et kommunalt tilbud
til personer som bor i eget hjem og klarer seg i hverdagen, men som av ulike grunner opplever situasjonen akkurat nå som vanskelig.

Hvordan få plass?

Du ringer selv direkte til Trygghetsavdelingen og gjør avtale om et opphold. Det er ikke behov for å kontakte tjenestekontoret i forkant. Personalet på avdelingen avgjør om et Trygghetsopphold er det rette tilbudet for deg akkurat nå.

Hvem kan ringe?

  • Du må være hjemmeboende i Porsgrunn kommune.
  • Du må bo i eget hjem og til daglig klare deg selv.
  • Trenger sosialt samvær med andre. Ønsker å delta på aktiviteter.
  • Du føler at din livssituasjon er forandret. Du må selv ta kontakt med oss.

Kan jeg få tjenesten?

Du må være over 60 år, hjemmeboende og til vanlig klare deg i hverdagen. Du kan få et opphold dersom du er i en periode hvor det er vanskelig på grunn av fysiske-, psykiske- sosiale problemer. Du kan også henvende deg om et opphold dersom din bolig for en periode er under oppussing og det er vanskelig for deg å bo hjemme.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

Du kan helt eller delvis stelle deg selv. Du forflytter deg selv.
Du fungerer i et sosialt fellesskap med andre eldre.
Du har med egne medisiner, forflytnings­hjelpemidler og hygieneartikler.

Har du vært innlagt på sykehus eller annen helseinstitusjon, må du være hjemme noen dager før du kan få et trygg hetsopphold.

Hva kan du forvente av oss?

"Trygghet når du trenger det ... "
Trygghet som kan bidra til at du kan bo i egen bolig så lenge som mulig.
Det er nærhet til personell 24/7.

Hvis du har behov for å søke andre tjenester, for å bedre hjemmesituasjonen, er vi behjelpelig med dette.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Du må føle behov for innleggelse og det er du selv som må ta kontakt med avdelingen. Du kan få opphold inntil 14 dager. Kontakten skjer via telefonnummer  476 77 584 eventuelt 35 56 25 18. Du får brev om dato og pris for opphold.

Pris

Trygghetsopphold på Trygghetsavdelingen betales ikke etter forskrift om egenandel. Prisen fastsettes av bystyret og justeres hvert år.

Til toppen