Aaltvet bru - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer kjøreveg, flomsikring og teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg m.m.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Aaltvedt bru AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer kjøreveg, flomsikring og teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg m.m.

Dokumenter

Utkast til utbyggingsavtale

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Aaltvet Bru
 2. Reguleringsbestemmelser for Aaltvet Bru
 3. Kartskisse gnr./bnr. 381/5, 381/26, 381/56 og 381/57 – Eiendommen
 4. Kostnadsoverslag realytelser
 5. Kartskisse realytelse o_SKV2
 6. Kartskisse realytelser VA-ledninger fullfinansiert av Utbygger
 7. Kartskisse og grensesnitt realytelser samfinansiering Utbygger og PK
 8. Ansvarsdeling og grensesnitt realytelser samfinansiering Utbygger og PK
 9. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler
 10. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 11. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp
 12. Kartskisse – overdragelse av arealer
 13. Erklæring – allmennhetens rett til ferdsel
 14. Erklæring om rett til drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg
 15. Firmaattest for Aaltvedt Bru AS

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 19/14741

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 02.08.2020

Til toppen