Helse og omsorg

Kommunalområdet har ansvaret for hjemmetjenestene, sykehjemmene, familiehelsetjenester, legetjenester og miljørettet helsevern, psykisk helse og rusomsorg, miljørarbeidertjenesten, tjenestekontoret, aktivitetssentrene og Borgehaven bo- og rehabsenter.

Til toppen