Helse, mestring og rehabiliteringstjenester

Innhold

Virkomheten jobber i hovedsak med folkehelse, friskliv, habilitering, rehabilitering, legetjenester, fastlegeordningen, legevakt. Miljørettet helsevern i Grenland og måling av luftkvaliteten i grenlandsområdet er organisert i virksomheten.

Borgehaven aktivitetssenter

Aktivitetssenteret arrangerer aktiviteter sammen med frivillige organisasjoner, frivillige enkeltpersoner og andre kommunale og private virksomheter. Åpent for alle!

Vi tar gjerne imot innspill og idéer, og ønsker du å være frivillig, ta kontakt med: Avdelingsleder Anette Bakke Kolle, tlf. 35 56 25 24/ 915 34254 eller ekspedisjonen, tlf. 35 56 24 00.(10:00 – 14:00)
Du kan også benytte e-post: anette.bakke.kolle@porsgrunn.kommune.no.

Borgehaven boliger

1. etasje boliger er en avd med stasjonær personalgruppe som gir tjenester til  personer med ulike bistandsbehov.

Tlf. 35 56 24 45

Bragesvei er en avdeling med 5 omsorgsboliger med stasjonær bemanning for personer med ulike bistandsbehov. 

Tlf. 35 56 25 21

Borgehaven døgnrehabiliteringsavdeling

På avdelingen drives det tverrfaglig rehabilitering av pasienter med et rehabiliteringsbehov.

Tlf. 35 56 25 42

Borgehaven sykehjem

Avdelingen består av langtidsplasser, korttidsplasser og omsorgsboliger med bemanning.

Tlf. 35 56 24 00 - kl. 10.00-14.00

Friskliv og mestring

 Du finner oss på Facebook under navnet: @friskliv.porsgrunn.kommune
 og via nettsiden: www.frisklivogmestring.no

Fysio- og ergoterapitjenesten

Avdelingen består av de kommunale ergo- og fysioterapitjenester for voksne pasienter, tekniske hjelpemidler og transporttjenester.

Helse- og aktivitetssentrene

Avdelingsleder Anett Herbjørnsen
 tlf. 35 56 54 50

Legetjenester

Kontaktinformasjon for kommuneoverlege

E-post: Jan.Arne.Hunnestad@porsgrunn.kommune.no

Porsgrunn legevakt

Legevakt er et tilbud om øyeblikkelig hjelp ved sykdom og skade til alle som bor eller oppholder seg i Porsgrunn kommune.

Telefonnummer til legevakta: 116 117

Miljørettet helsevern i Grenland

Miljørettet helsevern i Grenland er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Avdelingen arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom og skade.

Adresse: Rådhusgata 7, 3915 Porsgrunn

mhv.grenland@porsgrunn.kommune.no

Tekniske hjelpemidler

Besøksadresse:
Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter
Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn
Telefon: 35 56 24 00

Til toppen