Miljøarbeidertjenesten

Innhold

Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til mennesker med varig nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.
Miljøarbeidertjenesten består av boliger, avlastning, dagsenter, ambulerende hjemmetjeneste og støttekontakt.

Søknad om praktisk bistand og opplæring, avlastning og støttekontakt rettes til Tjenestekontoret.
Kriterier for tildeling av tjenester kan leses her: Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune.

Søknad om kommunal bolig rettes til Eiendomsforvaltningen.

Visjonen til Miljørbeidertjenesten er:

MAT står PARAT:

P: Profesjonalitet
A: Aktivitet
R: Raushet
A: Annerledeshet
T: Team

Hva er Miljøarbeidertjenesten?

Boliger
Hver bolig er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator. Vi har fokus på teamarbeid og fagutvikling og vi ønsker å gjøre hverandre gode.
Boligene har flere målsettinger, men vi ønsker å trekke fram enkelte sentrale fokusområder:

 • Vi skal skape et trygt og trivelig hjem for beboerne med et aktivt og trygt fellesskap.
 • Vi skal legge til rette for mestring og god livskvalitet for beboerne.
 • Vi skal ivareta vårt gode arbeidsmiljø med å ha det gøy, legge til rette for åpenhet og raushet for å skape trygghet på jobben.

Bemanningen er knyttet opp mot turnusarbeid.

Ambulerende innsatsteam  er en tjeneste for personer som bor i egen leilighet, eller skal etablere seg i egen leilighet.

Fokuset er å tilrettelegge for at voksne med kognitive utfordringer skal kunne mestre å bo alene i egen bolig. Teamet kartlegger og følger opp bo-evne og ferdigheter som fremmer deltagelse og inkludering i hverdagslivet.  Det fokuseres på aktiviteter i dagliglivet, trening og mestring av ulike ferdigheter i egen bolig. Vi tar i bruk og gir opplæring i velferdsteknologi som støtter opp om selvstendighet, økt brukermedvirkning og trygghet i egen bolig. Vi vil bistå/hjelpe deg med å etablere kontakt med frivillige organisasjoner og fritidsaktiviteter.

Vi prioriterer personer fra 16 – 35 år som har behov for bistand:

 • Du er motivert og har et ønske om å delta
 • Du har søkt om bolig, skal flytte ut i egen bolig eller er etablert i egen bolig
 • Du er i arbeid eller har et ønske om å komme i aktivitet

Ønsker du mer informasjon kan du lese dette her: Informasjon om ambulerende innsatsteam.

Saturnveien - Hvor trygghet bygges, opplevelser skjer og utvikling skapes, hva trenger du mer?

Saturnveien er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator. Vi har fokus på teamarbeid og fagutvikling og vi ønsker å gjøre hverandre gode.

 • Vi gir avlastning til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
 • Vi skal legge til rette for at brukerne trives når de er på opphold.
 • Vi skal ivareta vårt gode arbeidsmiljø med å ha det gøy, legge til rette for åpenhet og raushet for å skape trygghet på jobben.

Bemanningen er knyttet opp mot turnusarbeid.

Tjenesten består av:

 • Avlastning på institusjon
 • Privat avlastning
 • Turbotur - avlastning i grupper
 • Støttekontakt
 • STIM - støttekontakt i grupper

Dagsenter

Gartnerløkka er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator.
Vi består av to avdelinger, en i Bjørkedalen og en på Hovenga. Vi er et arbeids - og aktivitetstilbud med fokus på den enkeltes ferdigheter og interesser.
Vårt motto er "personlig vekst og utvikling gjennom læring, aktivitet og arbeid".

 

Oversikt over ledere og fagkoordinatorer

 Bolig

 Telefon

 Avd.leder

 Fagkoordinator

Amundajordet bofellesskap
Amundajordet 13, 3940 Porsgrunn

922 61 663

Elizabeth Lekman, 930 83 381

Linda Holien

Toppen bofellesskap
Mule 12C, 3944 Porsgrunn

480 34 205

May–Brith Jordbrudal, 994 08 680

Julianna Ditlefsen

Granlia bofellesskap
Granlia 29A, 3940 Porsgrunn

480 04 630​

Anne Lene Halvorsli, 414 77 257

Christine Prestesæter

Orionveien Botiltak
Orionveien 91, 3942 Porsgrunn

480 93 671
480 39 651

Ina Christin Johansen, 957 95 268

Anne Lene Skaanning

Junoveien botiltak
Junoveien 41, 3942 Porsgrunn

482 16 807
915 21 805

Lene Solgaard, 900 51 394

Heidi Lindgren Larsen

Hestehoven botiltak
Hestehoven 12, 3930 Porsgrunn

918 52 316
468 47 624
468 62 216

Heidi Eiris Johansen, 976 86 264

Turid Johanne Borg

Røyskattlia botiltak
Røyskattlia 24, 3931 Porsgrunn

90 76 98 02

Stian Aasoldsen, 400 93 751

Agnar Skrede

Blå Hus

409 05 6 03

Stian Aasoldsen, 400 93 751

 

Rolandvegen bofellesskap
Rolandvegen 25, 3913 Porsgrunn

917 32 617
917 34 423

Frode L Mikalsen, 416 71 650

Kine Holm Johnsen

Saturnveien barne – og ungdomssenter
Saturnveien 26, 3942 Porsgrunn

35 51 63 20

Tone Magnussen, 917 50 872/35 51 63 23

Hege Paulsen Gayi

Gartnerløkka dagsenter
Darrudvegen 1, 3913 Porsgrunn

35 56 16 80
Bjørkedalen:
479 05 874

Gro Baasland, 95 15 14 16

Inger Marie Eikedalen

Ambulerende innsatsteam
Klyvegata 7, 3920 Porsgrunn

 

Ina Christin Johansen, 957 95 268

Birgitte Sørum, 948 69 820
Nina Sjøberg, 482 35 622
Mariel Dattner, 907 71 942

Miljøarbeidertjenesten
Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn

Virksomhetsleder:
Fagkonsulent:
Saksbehandler:
Konsulent:

35 56 24 0535 56 24 03
35 56 24 04
35 56 24 05
35 56 24 55

Fax: 35 56 24 01Gro Bergestig, 416 06 812
Anne Karen Weisser, 95764608 /35988125
Anne S Gulbrandsen
Jane Johanna Flohr, 948 33 702

 

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Gro Bergestig
Adresse: Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn
Telefon: 35 56 24 03
Epost: gro.bergestig@porsgrunn.kommune.no

Til toppen