Miljøarbeidertjenesten

Innhold

Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til mennesker med varig nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.
Miljøarbeidertjenesten består av boliger, avlastning, dagsenter, ambulerende hjemmetjeneste og støttekontakt.

Søknad om praktisk bistand og opplæring, avlastning og støttekontakt rettes til Tjenestekontoret.
Kriterier for tildeling av tjenester kan leses her: Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune.

Søknad om kommunal bolig rettes til Eiendomsforvaltningen.

Visjonen til Miljørbeidertjenesten er:

MAT står PARAT:

P: Profesjonalitet
A: Aktivitet
R: Raushet
A: Annerledeshet
T: Team

Hva er Miljøarbeidertjenesten?

Boliger
Hver bolig er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator. Vi har fokus på teamarbeid og fagutvikling og vi ønsker å gjøre hverandre gode.
Boligene har flere målsettinger, men vi ønsker å trekke fram enkelte sentrale fokusområder:

 • Vi skal skape et trygt og trivelig hjem for beboerne med et aktivt og trygt fellesskap.
 • Vi skal legge til rette for mestring og god livskvalitet for beboerne.
 • Vi skal ivareta vårt gode arbeidsmiljø med å ha det gøy, legge til rette for åpenhet og raushet for å skape trygghet på jobben.

Bemanningen er knyttet opp mot turnusarbeid.

Ambulerende innsatsteam  er en tjeneste for personer som bor i egen leilighet, eller skal etablere seg i egen leilighet.

Fokuset er å tilrettelegge for at voksne med kognitive utfordringer skal kunne mestre å bo alene i egen bolig. Teamet kartlegger og følger opp bo-evne og ferdigheter som fremmer deltagelse og inkludering i hverdagslivet.  Det fokuseres på aktiviteter i dagliglivet, trening og mestring av ulike ferdigheter i egen bolig. Vi tar i bruk og gir opplæring i velferdsteknologi som støtter opp om selvstendighet, økt brukermedvirkning og trygghet i egen bolig. Vi vil bistå/hjelpe deg med å etablere kontakt med frivillige organisasjoner og fritidsaktiviteter.

Vi prioriterer personer fra 16 – 35 år som har behov for bistand:

 • Du er motivert og har et ønske om å delta
 • Du har søkt om bolig, skal flytte ut i egen bolig eller er etablert i egen bolig
 • Du er i arbeid eller har et ønske om å komme i aktivitet

Ønsker du mer informasjon kan du lese dette her: Informasjon om ambulerende innsatsteam.

Saturnveien - Hvor trygghet bygges, opplevelser skjer og utvikling skapes, hva trenger du mer?

Saturnveien er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator. Vi har fokus på teamarbeid og fagutvikling og vi ønsker å gjøre hverandre gode.

 • Vi gir avlastning til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
 • Vi skal legge til rette for at brukerne trives når de er på opphold.
 • Vi skal ivareta vårt gode arbeidsmiljø med å ha det gøy, legge til rette for åpenhet og raushet for å skape trygghet på jobben.

Bemanningen er knyttet opp mot turnusarbeid.

Tjenesten består av:

 • Avlastning på institusjon
 • Privat avlastning
 • Turbotur - avlastning i grupper
 • Støttekontakt
 • STIM - støttekontakt i grupper

Dagsenter

Gartnerløkka er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator.
Vi består av to avdelinger, en i Bjørkedalen og en på Hovenga. Vi er et arbeids - og aktivitetstilbud med fokus på den enkeltes ferdigheter og interesser.
Vårt motto er "personlig vekst og utvikling gjennom læring, aktivitet og arbeid".

 

Bolig

Telefon

Avd.leder

Fagkoordinator

Amundajordet bofellesskap
Amundajordet 13
3940 Porsgrunn

1: 40 91 01 22
2: 95 81 97 40

Elizabeth Lekman 930 83 381

Felista Saua

Toppen bofellesskap
Mule 12C
3944 Porsgrunn

480 34 205

Frode L Mikalsen
416 71 650

Julianna Ditlefsen

Granlia bofellesskap
Granlia 29A
3940 Porsgrunn

1: 48 00 46 30
2: 90 51 06 59
3: 90 94 27 89

Christine Prestesæter 977 57 725

Susanne Terjesen Eide

Klyvegata
Klyvegata 5
3942 Porsgrunn

480 93 671
480 39 651

Ina Christin Johansen 957 95 268

Anne Lene Skaaning

Junoveien botiltak
Junoveien 41
3942 Porsgrunn

482 16 807
915 21 805

Lene Solgaard 900 51 394

Heidi Lindgren Larsen

Hestehoven botiltak
Hestehoven 12
3930 Porsgrunn

918 52 316
468 47 624
468 62 216

Heidi Eiris Johansen 976 86 264

Turid Johanne Borg
Stine Eriksen(vikar)

Røyskattlia botiltak
Røyskattlia 24
3931 Porsgrunn

90 76 98 02
Ansvarsvakt: 40 91 17 44

Sondre Krogsgård
934 97 248

Hannah Sofie Lund

Blå Hus
Røyskattlia 36
3931 Porsgrunn

409 05 603

Sondre Krogsgård 934 97 248

Hannah Sofie Lund

Rolandvegen bofellesskap
Rolandvegen 25
3913 Porsgrunn

917 32 617
917 34 423

Anne Lene Halvorsli 414 77 257

Kine Holm Johnsen

Saturnveien barne – og ungdomssenter
Saturnveien 26
3942 Porsgrunn

35 51 63 20

Tone Magnussen
917 50 872
35 51 63 23

Anniken Dale Lindgren

Gartnerløkka dagsenter
Darrudvegen 1
3913 Porsgrunn

35 56 16 80

Gro Baasland 95 15 14 16

Lillian Stålen

Bjørkedalen

479 05 874

 

 

Solbakken

468 00 229

 

Kontaktperson: Vibeke Svenningsen

Ambulerende innsatsteam
Klyvegata 7
3920 Porsgrunn

Nina Sjøberg 482 35 622

Ina Christin Johansen 957 95 268

Mariel Dattner

Boenheter

 

Inger-Marie Eikedalen 480 37 943

Lise Sortedal

Miljøarbeidertjenesten
Borgehaven 1
3911 Porsgrunn

Virksomhetsleder:
Fagkonsulent:
Konsulent:
Saksbehandler:

35 56 24 05


3556 24 05

 

Fax:

35 56 24 01

 

 

Anne Kathrine Kvelle
Anne Karen Weisser
Anne Strand Gulbrandsen
Jane Johanna Flohr

 

 

 

 

982 31 669
957 64 608

948 33 702

 

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Anne Kathrine Kvelle
Adresse: Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn
Telefon: 982 31 669
Epost: anne.kathrine.kvelle@porsgrunn.kommune.no

Til toppen