Miljøarbeidertjenesten

Innhold

Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til mennesker med varig nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.
Miljøarbeidertjenesten består av boliger, avlastning, dagsenter, ambulerende hjemmetjeneste og støttekontakt.

Søknad om praktisk bistand og opplæring, avlastning og støttekontakt rettes til Tjenestekontoret.
Kriterier for tildeling av tjenester kan leses her: Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune.

Søknad om kommunal bolig rettes til Eiendomsforvaltningen.

Visjonen til Miljørbeidertjenesten er:

MAT står PARAT:

P: Profesjonalitet
A: Aktivitet
R: Raushet
A: Annerledeshet
T: Team

Hva er Miljøarbeidertjenesten?

Boliger
Hver bolig er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator. Vi har fokus på teamarbeid og fagutvikling og vi ønsker å gjøre hverandre gode.
Boligene har flere målsettinger, men vi ønsker å trekke fram enkelte sentrale fokusområder:

 • Vi skal skape et trygt og trivelig hjem for beboerne med et aktivt og trygt fellesskap.
 • Vi skal legge til rette for mestring og god livskvalitet for beboerne.
 • Vi skal ivareta vårt gode arbeidsmiljø med å ha det gøy, legge til rette for åpenhet og raushet for å skape trygghet på jobben.

Bemanningen er knyttet opp mot turnusarbeid.

Ambulerende innsatsteam  er en tjeneste for personer som bor i egen leilighet, eller skal etablere seg i egen leilighet.

Fokuset er å tilrettelegge for at voksne med kognitive utfordringer skal kunne mestre å bo alene i egen bolig. Teamet kartlegger og følger opp bo-evne og ferdigheter som fremmer deltagelse og inkludering i hverdagslivet.  Det fokuseres på aktiviteter i dagliglivet, trening og mestring av ulike ferdigheter i egen bolig. Vi tar i bruk og gir opplæring i velferdsteknologi som støtter opp om selvstendighet, økt brukermedvirkning og trygghet i egen bolig. Vi vil bistå/hjelpe deg med å etablere kontakt med frivillige organisasjoner og fritidsaktiviteter.

Vi prioriterer personer fra 16 – 35 år som har behov for bistand:

 • Du er motivert og har et ønske om å delta
 • Du har søkt om bolig, skal flytte ut i egen bolig eller er etablert i egen bolig
 • Du er i arbeid eller har et ønske om å komme i aktivitet

Ønsker du mer informasjon kan du lese dette her: Informasjon om ambulerende innsatsteam.

Saturnveien - Hvor trygghet bygges, opplevelser skjer og utvikling skapes, hva trenger du mer?

Saturnveien er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator. Vi har fokus på teamarbeid og fagutvikling og vi ønsker å gjøre hverandre gode.

 • Vi gir avlastning til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
 • Vi skal legge til rette for at brukerne trives når de er på opphold.
 • Vi skal ivareta vårt gode arbeidsmiljø med å ha det gøy, legge til rette for åpenhet og raushet for å skape trygghet på jobben.

Bemanningen er knyttet opp mot turnusarbeid.

Tjenesten består av:

 • Avlastning på institusjon
 • Privat avlastning
 • Turbotur - avlastning i grupper
 • Støttekontakt
 • STIM - støttekontakt i grupper

Dagsenter

Gartnerløkka er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator.
Vi består av to avdelinger, en i Bjørkedalen og en på Hovenga. Vi er et arbeids - og aktivitetstilbud med fokus på den enkeltes ferdigheter og interesser.
Vårt motto er "personlig vekst og utvikling gjennom læring, aktivitet og arbeid".

 

Bolig 

Telefon 

Avd.leder 

Fagkoordinator 

Amundajordet bofellesskap 
Amundajordet 13 
3940 Porsgrunn 

409 10 1 22 
958 19 740 

Elizabeth Lekman 930 83 381 

Felista Saua 

Toppen bofellesskap 
Mule 12C 
3944 Porsgrunn 

480 34 205 

Frode L Mikalsen 
416 71 650 

Anne Berit Westerheim 

Granlia bofellesskap 
Granlia 29A 
3940 Porsgrunn 

480 04 630 
905 10 659 
909 42 789 

Christine Prestesæther  

977 57 725 

Susanne Terjesen Eide 

Klyvegata 
Klyvegata 5 
3942 Porsgrunn 

480 39 651 
481 96 671

Camilla Hundvin Mannes 

450 15 305 

Anne Lene Skaaning 

Junoveien botiltak 
Junoveien 41 
3942 Porsgrunn 

482 16 807 
915 21 805 

Lene Solgaard  

900 51 394 

Heidi Lindgren Larsen 

Hestehoven botiltak 
Hestehoven 12 
3930 Porsgrunn 

918 52 316 
468 47 624 
468 62 216 

Heidi Eiris Johansen  

976 86 264 

Stine Brekke Eriksen 

Røyskattlia botiltak 
Røyskattlia 24 
3931 Porsgrunn 

90 76 98 02 
Ansvarsvakt: 40 91 17 44 

Sondre Krogsgård 
934 97 248 

Hannah Sofie Lund 

Blå Hus 
Røyskattlia 36 
3931 Porsgrunn 

409 05 603 

Sondre Krogsgård  

934 97 248 

Hannah Sofie Lund 

Rolandvegen bofellesskap 
Rolandvegen 25 
3913 Porsgrunn 

917 32 617 
917 34 423 

Anne Lene Halvorsli  

414 77 257 

Kine Holm Johnsen 

Saturnveien barne – og ungdomssenter 
Saturnveien 26 
3942 Porsgrunn 

35 51 63 20 

Tone Magnussen 
917 50 872 
35 51 63 23 

Anniken Dale Lindgren 

Gartnerløkka dagsenter 
Darrudvegen 1 
3913 Porsgrunn 

35 56 16 80 

Gro Baasland  

951 51 416 

Lillian Stålen 

Bjørkedalen 

479 05 874 

  

  

Solbakken 

468 00 229 

  

Kontaktperson: Vibeke Svenningsen 

Ambulerende innsatsteam 
Klyvegata 7 
3920 Porsgrunn 

 

Camilla Hundvin Mannes 

450 15 305 

 

Avd. Boenheter 

 

Inger-Marie Eikedalen  

480 37 943

 

Miljøarbeidertjenesten 
Borgehaven 1 
3911 Porsgrunn 

 

Virksomhetsleder: 

Fagkonsulent: 

Konsulent: 

Saksbehandler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

  

Fax: 

35 56 24 01 

  

  

 

 

 

Anne Kathrine Kvelle 


Anne Karen Weisser 


Anne Strand Gulbrandsen 


Jane Johanna Flohr 

   

 

 

 

 

 

 

982 31 669 

957 64 608

 

35 56 24 05 

 

 

948 33 702 

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Anne Kathrine Kvelle
Adresse: Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn
Telefon: 982 31 669
Epost: anne.kathrine.kvelle@porsgrunn.kommune.no

Til toppen