Flerkulturelt kontaktutvalg

Innhold

Formannskapet har vedtatt at det skal opprettes et flerkulturelt kontaktutvalg i Porsgrunn med politikere, administrasjon og innvandrerrepresentanter/organisasjoner.

Flerkulturelt Kontaktutvalg

Møteinnkalling 06. juni 2023

Referat 18. april 2023

Møteinnkalling 23.04.2023

Referat 13. desember 2022

Innkalling 13. des 2022

Referat 25. okt 2022

Agenda Flerkulturelt kontaktutvalg 28.11.21

Agenda Flerkulturelt kontaktutvalg 23.11.21.pdf

Referat Flerkulturelt kontaktutvalg 24.08.21.pdf

Møteinnkalling Flerkulturelt kontaktutvalg

Dato: Tirsdag 1.juni 2021 kl 14.00-16.00
Sted: Ælvespeilet Sal 2
Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed Eventuelle forfall bes snarest meldt på e-post: iek@porsgrunn.kommune.no

Agenda
1. Omvisning i Ælvelspeilet og Informasjon om planlegging av Ælvespeilets FELIMARA prosjekt Ønsker om innspill– v/Arrangementsansvarlig Terese Vangstad
2. Status Plan for inkludering av barn og unge – v/ Rådgiver for Kristin Nilsen
3. Erklæring Vår kommune er en rasismefri sone - Status
4. Middag med mening – Innspill og tilbakemeldinger v/ Prosjektleder Fellesverket Henrys hus

Flerkulturelt kontaktutvalg 25.10.2022

Møteinnkalling Flerkulturelt kontaktutvalg - Tirsdag 08. sept 2020 kl 14.00-16.00 Referat flerkulturelt kontaktutvalg 26052020.pdf Møteinnkalling Flerkulturelt kontaktutvalg - Tirsdag 26. mai 2020 kl 14.00-16.00 Handlingsplan for slt 2020-2024.pdf Handlingsplan for inkludering av alle barn og unge 2020-2024 Handlingsplan for inkludering av barn og unge.pptx Møteinnkalling Flerkulturelt Kontaktutvalg 11. februar 2020 Kl 14.00-15.00 Møteinnkalling Flerkulturelt Kontaktutvalg 2. Desember 2019 Kl 15.00 17.00 Presentasjon Flerkulturelt kontaktutvalg 02.12.2019.pdf

Flerkulturelt kontaktutvalg 2019-2023

Porsgrunn er i dag en kommune med innbyggere som har bakgrunn fra mange ulike land og kulturer.  Ved å nedsette et flerkulturelt kontaktutvalg vil kommunen kunne være med på å skape en aktiv arena for det flerkulturelle samfunnet slik at inkludering skal bli selvsagt i alle sammenhenger, både i arbeid og fritid for alle aldersgrupper.

Ved valg av sammensetning for kontaktutvalget er det tatt hensyn til å prøve å få dekket alle aldersgrupper og bredden en har i samfunnet.

Mandat

 • Utvalgets mandat er å gi kommunen råd for å fremme det flerkulturelle perspektivet. Utvalget skal bidra til å skape dialog og brubygging mellom befolkningen i Porsgrunn kommune uansett kultur, religion og etnisk bakgrunn.
 • Flerkulturelt kontaktutvalg skal være et rådgivende organ for kommunen og skal gjennom dialog og henvendelser sette viktige spørsmål på dagsorden. Utvalget skal synliggjøre, drøfte og gi råd i forhold til sitt mandat.
 • Ved å nedsette et flerkulturelt kontaktutvalg vil kommunen kunne være med på å skape en aktiv arena for det flerkulturelle samfunnet slik at inkludering skal bli selvsagt i alle sammenhenger, både i arbeid og fritid for alle aldersgrupper.
 • Ved valg av sammensetning for kontaktutvalget er det tatt hensyn til å prøve å få dekket alle aldersgrupper og bredden en har i samfunnet.

Medlemmer

Utvalget er sammensatt av 5 folkevalgte, Utviklingssjef Ingrid Elisabeth Kåss representerer rådmannen,  samt representanter fra Telemark Innvandrerråd TIR, Røde Kors, Høgskolen i sørøst Norge (1 student og 1 ansatt), International School Telemark, Keops, Porsgrunn Voksenopplæringssenter (1 student og 1 ansatt) Serviceavdelingen,  NAV Porsgrunn og Barnevernet.

Følgende representanter er valgt fra politikerne (Bystyresak 70/19 Oppnevning av medlemmer til råd og utvalg)

Medlemmer

Varamedlemmer

Elisabeth Oksum (leder)

Signe Tynning

Maren Lithell Skilbred (nestleder)

Fredrik Sørli

Per Gunnar Disch

Helge Fredriksen

Cecilie Godal

Linn Schistad Camara

Karin Alseth Hansen

Karen-Beathe Olaussen
Haakon Aafeth
Siren J Johnsen

I tillegg til de politisk valgte medlemmene er disse med:
Stian Stiansen – Virksomhetsleder Serviceavdelingen Porsgrunn kommune
Hanne Størksen – Virksomhetsleder Barnevernet i Porsgrunn
Grunde Grimsrud – Virksomhetsleder NAV Porsgrunn
Miriam Håland – Virksomhetsleder Porsgrunn Voksenopplæringssenter
Amanuel Haile Gebremariam – Student Porsgrunn Voksenopplæringssenter
Torunn Merete Evensen- Avdelingsleder KEOPS Kurs- og konferansesenter KF
Tone Evensen – Porsgrunn Røde Kors Richard Caffyn – Principal International School Telemark
Mette Oprann – Assistant Principal International School Telemark
Tommy Brask – USN – Campusleder - Universitetet i Sørøst-Norge
Cecilie Dons Wallebekk – Rådgiver USN - Universitetet i Sørøst-Norge
Richard Caffyn - Principal International School Telemark
Issa Kashingo - Telemark innvandrerråd

Kontaktperson for Flerkulturelt kontaktutvalg: Ingrid Elisabeth Kåss – Utviklingssjef i Porsgrunn kommune iek@porsgrunn.kommune.no Mobil 975 25 419

Flerkulturelt kontaktutvalg 2015-2019

Merete Sjølie Pedersen  (AP) leder.
Per Gunnar Disch (SV) nestleder
Utviklingssjef Ingrid Elisabeth Kåss, administrasjonens kontaktperson

Utvalget møtes ca hver 6. uke. 

Porsgrunn er i dag en kommune med innbyggere som har bakgrunn fra mange ulike land og kulturer.  Ved å nedsette et flerkulturelt kontaktutvalg vil kommunen kunne være med på å skape en aktiv arena for det flerkulturelle samfunnet slik at inkludering skal bli selvsagt i alle sammenhenger, både i arbeid og fritid for alle aldersgrupper.

Ved valg av sammensetning for kontaktutvalget er det tatt hensyn til å prøve å få dekket alle aldersgrupper og bredden en har i samfunnet.

Medlemmer

Følgende representanter er valgt fra politikerne:

Medlemmer Varamedlemmer
Merete Sjøli Pedersen - leder Tone Skau Jonassen
Hossein Alangeh Håkon Stornes
Per Gunnar Disch – nestleder  Turid Holm Knudsen
Mahmoud Farahmand  Runar Bertiniussen
Inger Marit Osland  Anne Karin Hansen

Mandat

 • Utvalgets mandat er å gi kommunen råd for å fremme det flerkulturelle perspektivet. Utvalget skal bidra til å skape dialog og brubygging mellom befolkningen i Porsgrunn kommune uansett kultur, religion og etnisk bakgrunn.
 • Flerkulturelt kontaktutvalg skal være et rådgivende organ for kommunen og skal gjennom dialog og henvendelser sette viktige spørsmål på dagsorden. Utvalget skal synliggjøre, drøfte og gi råd i forhold til sitt mandat.
 • Ved å nedsette et flerkulturelt kontaktutvalg vil kommunen kunne være med på å skape en aktiv arena for det flerkulturelle samfunnet slik at inkludering skal bli selvsagt i alle sammenhenger, både i arbeid og fritid for alle aldersgrupper.
 • Ved valg av sammensetning for kontaktutvalget er det tatt hensyn til å prøve å få dekket alle aldersgrupper og bredden en har i samfunnet.

Utvalget er sammensatt av 5 folkevalgte, Utviklingssjef Ingrid Elisabeth Kåss representerer rådmannen,  samt representanter fra Telemark Innvandrerråd TIR, Røde Kors, Høgskolen i sørøst Norge (1 student og 1 ansatt), International School Telemark, Keops, Porsgrunn Voksenopplæringssenter (1 student og 1 ansatt) Serviceavdelingen,  NAV Porsgrunn og Barnevernet.

2019

 • 12.01: Flerkulturelt kontaktutvalg i samarbeid med Grenlands Næringsforening, i Ælvespeilet: Tema likestilling og mangfold- et bærekraftig konkurransefortrinn v/ Loveleen Brenna
 • 24.01: Frivillighetskonferansen 2019, tema: Sammen om Porsgrunn i Ælvespeilet Vertskap: Flerkulturelt kontaktutvalg, BUK og Ungdomsutvalget Mål: hylle og synliggjøre den mangfoldige og flotte frivilligheten i Porsgrunn kommune
 • 18-22.02- Ingrid Kåss PK sammen med Standard Norge i Milano med presentasjon av Standard for Mangfoldsledelse ved Milano ISO/TC Human resource management UNI HQ Vio Sannio 2
 • 28.02 Temamøte på Keops For lag og foreninger- Aktiv ferie og fritid for alle - planlegging av MOT arrangementet 06.06.19 i Rådhusamfiet
 • 04.03: Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter: Eldre i ukjent landskap. Info kommunens handlingsplan for helse og omsorg v/ Anne Tilly Bagås. Frivillighetskonferansen v/ Ingrid Kåss. Presentasjon Borgehaven v/ Hilde Hagen. Per Gunnar Disch, eldre i et ukjent landskap. Borgehaven, info vedr tjenester, organisering, frivillige/brukermedvirkning, brukere med innvandrerbakgrunn, arbeidspraksis. Eldrerådet, info ved leder Hans Martin Gullhaug. Vedtak om å sende innspill til handlingsplan for helse og omsorg om immigrantvennlige institusjons- og hjemmetjenester
 • 03.04 Innspillskonferanse for innvandrerorganisasjoner i regi av IMDi – For bedre inkludering – hos Røde Kors i Hestehavna -
 • 27.05: Møte i Rådhuset Flexid, info fra Barnevernet v/ Marit Meder og Wenche Holdhus
 • Gjennomgang av Uttalelse til kommunens helse og omsorgsplan.
 • 28.05: Frivillighetskonferanse Oslo, frivillighetspolitikk, info fra Porsgrunn kommune som en foregangskommune på inkludering, sammen med Røde Kors, Henrys hus
 • 06.06: MOT-arrangement i Rådhusamfiet, for alle kommunens ungdomsskoleelever Aktiv ferie og fritid for alle. Vertskap Ungdomsutvalget, BUK og Flerkulturelt kontaktutvalg
 • 22.07: Minnemarkering - Minnemarkering 22.juli Rådhusamfiet ved minnesmerket
 • 21.08. Minimesse USN- Aktiv studentfritid – Campus og Studenthuset Fabrikken : Frivillige lag og foreninger med stands, grilling og konferanser
 • 26.08: Møte Henrys hus: Oppsummering av Flerkulturelt kontaktutvalg sin innsatsområder og arbeid i perioden 2015-2019 , Positive innspill fra alle medlemmer Info  om Henrys Hus v/ Røde Kors Tonje Skate Pettersen og Tone Evensen. Blomsteroverrekkelse og gratulasjon til  Mona Johnsen leder av «Mitt lille spa» som ble tildelt Mangfoldspisen for små bedrifter i region sør. Statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet 2019
 • Info om Plan for program frivillighetskonferansen 2020
 • 23.09: Regionskonferanse for frivillighetssentralene i Telemark Lokal frivillighetspolitikk i Porsgrunn kommune ( Ingrid Elisabeth Kåss, Merete Sjølie Pedersen, Anders Rambekk og Røde Kors)
 • Satsingsområder:
 • Helse og velferd
 • Barn og unge
 • Mangfoldsledelse
 • Frivillighetsarbeid
 • Kronprinsen besøker barne- og ungsombyen Porsgrunn
 • Innspill til helse- og omsorgsplan sendt i august 2019

2018

 • 18.-19.01: 4. samling KS utviklingsprogram vedr integrering, samling i Tønsberg (Ingrid Elisiabeth Kåss og Miriam Håland)
 • 25.01: Frivillighetskonferansen 2018, i Ælvespeilet - Tema fellesskap og raushet i - Vertskap: Flerkulturelt kontaktutvalg, BUK og Ungdomsutvalget Mål: hylle og synliggjøre den mangfoldige og flotte frivilligheten i Porsgrunn kommune
 • Uke 7: Kurs bruk av Tilskuddsportalen x2 Ett for ansatte kl 13.00-15.00 og ett fr frivillige kl 18.00-20.00, Hvordan søke tilskudd? Gode søknader v/ Frode Iversen Sted Ælvespeilet
 • 05.03: Møte på Keops Tema: ungdom/oppvekst: Frivillighetskonferansen, Barnas fredspris, Ungdomsutvalget. Presentasjon av ny stilling i kommunen, vedr fysisk aktivitet og helse v/Kjetil Haugersveen, Folkemeninga v/ Per Erik Buchanan Andersen
 • 08.05: Temamøte med frivilligheten, på Keops, innspill til søknad frivillighetsprisen årets frivillighetskommune 2018
 • 14.05: Møte Ankerplassen kafe, Kirkens bymisjon. Info v/Per Gunnar Disch, info eldrerådet Hans Martin Gullhaug, info rådet for personer med nedsatt funksjonsevne v/ Ragnar Anundsen
 • 31.-05-01.06: 5. samling KS utviklingsprogram vedr integrering, samling i Sandefjord( Merete Sjølie Pedersen, Ingrid Elisabeth Kåss og Miriam Håland)
 • 07.06: Ungdomsarrangement i Rådhusamfiet: Aktiv ferie og fritid for alle.
 • 22.07: Minnemarkering 22.juli Rådhusamfiet ved minnesmerket
 • 15.08 Arendalsuka – UiA - Lansering av Standard for ledelsessystemer for Mangfold NS 1120:112018
 • 22.08: Minimesse USN Aktiv fritid for alle – frivillige lag og foreninger med stands
 • 04.09 Temamøte frivilligheten, på Keops. Ferdigstillelse av søknad årets frivillighetskommune
 • 10.09: NAV Porsgrunn info v/ Grunde Grimsrud: Status Porsgrunn + utfordringer vedr. flyktninger og innvandrere. To konsulenter ansatt vedr. dette.
 • 19.11: Bystyresalen Regjerningens nye integreringsstrategi,2019-2022 Integrering gjennom kunnskap v/ Mons Sydness IMDi Sør
 • Standard for mangfoldsledelse NS 1120:2018 Ledelsessystemer for mangfold v/ Morten Sonniks IMDi
 • 22.-23.11: 6. samling KS utviklingsprogram vedr integrering, samling i Tønsberg( Merete Sjølie Pedersen, Ingrid Elisabeth Kåss, Miriam Håland, Grunde Grimsrud)
 • 05.-06-12: Utdeling av årets frivillighetskommune, i Oslo Porsgrunn en av tre nominerte ( Merete Sjølie Pedersen, Ingrid Elisabeth Kåss og Anders Rambekk sammen med repr fra frivilligheten i Porsgrunn PIT og Røde kors
 • Frivillighetskonferansen hos KS Agenda – Presentasjon om Porsgrunn kommunes frivillighet – «størst av alt er frivilligheten»
 • Satsingsområder:
 • KS utviklingsarbeid
 • Mangfoldsledelse
 • Tilskuddsportalen, oppfølgingskurs
 • Nominasjon til Årets frivillighetskommune 2018
 • Temamøter med frivilligheten

 

2017

 • 26.01: Frivillighetskonferansen 2017, tema: mangfold og inkludering i Ælvespeilet vertskap: Flerkulturelt kontaktutvalg, BUK og Ungdomsutvalget Mål: hylle og synliggjøre den mangfoldige og flotte frivilligheten i Porsgrunn kommune
 • 16.-17.02: 2. samling KS utviklingsprogram vedr inkludering. Samling i Kongsberg (Merete Sjølie Pedersen, Ingrid Elisabeth Kåss og Grunde Grimsrud)
 • 14.03: Møte Porsgrunn voksenopplæringssenter v/ Miriam Håland og Kirkens Bymisjon v/ Per Gunnar Disch
 • 20.04: Minimesse, HiT Aktiv ferie og fritid for alle – frivillige lag og foreninger med stands
 • 30.05: Keops, info og omvisning i bygget. Torunn Merete Evensen, Frivilligheten: Eidanger idrettslag, samarbeidet med Keops. v/ Ketil Haugersveen, Dialogkafe, innvandrere og politikere, gjennomføring og erfaringer v/ Per Gunnar Disch, Teaterfestivalen/frivillighet og mangfold, Grenland friteater, Arbeidsmesse for innvandrere, v/ Grunde Grimsrud og Miriam Håland
 • 12.06-14.06: Besøk fra vennskapsbyen Sigtuna Fokus: Mangfold, inkludering, frivillighet, medvirkning fra barn og unge, holdningsskapende arbeid SLT og MOT
 • 22.07: Minnemarkering i Rådhusamfiet ved minnesmerket
 • 22.08: Minimesse for studenter HiT- aktiv ferie og fritid for alle – frivillige lag og foreninger med stands og grilling
 • 12.09: Møte Info og omvisning International School v/ Richard Caffyn. Presentasjon ny politikontakt i kommunen. Info. Film: sommertoget. Frivillighetskonferansen. Tilskuddsportalen. Minimesse, Voksenopplæringen, fritid for alle, fremmedspråklige, Frivillighetsstrategi-klar for politisk behandling
 • 20.-21.09: 3. samling KS utviklingsprogram for inkludering, Tønsberg (Merete Sjølie Pedersen, Ingrid Elisabeth Kåss og Grunde Grimsrud)
 • 02.11: Frivillighetsstrategi vedtatt i bystyret sak 17/10434-1
 • 28.11: Info Hvite Busser v/Ole Johnny Hansen, Frivillighetsstrategi, info v/ Ingrid, Status etter revisjonsrapport vedr inkludering 2015 v/ Grunde Grimsrud.   Tilskuddsportalen, oppfølgingskurs
 • 29.11-01.12: Studiebesøk Sigtuna (Merete Sjølie Pedersen, Ingrid Elisabeth Kåss, Grunde Grimsrud, Miriam Håland, Morten Kjørholt Pettersen, Øyvind Solbakken) Fokus, Næringsutvikling, byutvikling gode bosteder, inkludering av innvandrere/ nyankomne flyktinnger
 • Satsingsområder:
 • Frivillighetsstrategi
 • Tilskuddsportalen
 • Mangfoldsledelse – Ingrid Kåss med i komite (2016-2018)«SNK 566 for Mangfoldsledelse» for Porsgrunn kommune sammen med representanter fra Seema As, Ullensaker kommune, IMDi, IKEA, Fellesforbundet, Fagforbundet Universitetet i Agder Oslo Met hos Standard Norge hos Standard Norge -

 

2016

 • Bystyresak 98/15 Oppnevning av medlemmer til råd og utvalg
 • 02.02.16: Konstituerende møte
  Presentasjon medlemmer og organisasjoner. Gjennomgang av mandat. Generelt om innvandring og kommunedelplan.        Workshop i grupper. Valg av AU: leder: Merete Sjølie Pedersen,  nestleder Per Gunnar Disch og utviklingssjef Ingrid Elisabeth Kåss.
 • 20.02.16: Konferanse- Mottak, bosetting og integrering av flyktninger og asylsøkere i Bø
 • 12.04.16: Fagdag radikalisering og voldelig ekstremisme (SLT Porsgrunn og RVTS), Ælvespeilet
 • 11.05.16: Lanseringsseminar stortingsmelding vedr integreringspolitikk v/Sylvi Listhaug i Oslo(AU, Per Gunnar Disch, Ingrid Kåss og Merete Sjølie Pedersen)
 • 30.05.16: Deltok på frivillighetskonferanse i Oslo( for AU Ingrid Elisabeth Kåss og Anders Rambekk)
 • 01.06.16: Møte Rådhuset, evaluering fagdag, planstrategi v/Marius Lid, Handlingsplan for bosetting av flyktninger v/Grunde Grimsrud, Plan for inkludering og mangfold v/ Jørn Hansen (med innspillsrunde)
 • 30.07.16: Thaifestivalen i Brevik, Hilsen fra Flerkulturelt kontaktutvalg v/ leder Merete Sjølie Pedersen
 • 19.09: Plan for folkehelse v/Bjørnar Nyen(innspill), Oppstart av Frivillighetskonferansen( i samarbeid med BUK og ungdomsutvalget), Biblioteket som flerkulturell arena, Bjørg Vik dagene
 • 10.-11. 10: 1. samling KS agenda utviklingsprogram vedr integrering, samling i Kongsberg (Merete Sjølie Pedersen, Ingrid Elisabeth Kåss og Grunde Grimsrud
 • 22.10.16: Vennskapsfrokost hos Porsgrunn Røde Kors i Hestehavna for flyktninger og asylsøkere arr.: Røde Kors
 • 29.11:16 Møte hos HiT - Info HIT, Røde Kors og Henrys hus v/Sara Schøffel
 • Utviklingsarbeid: KS-toårige utviklingsprogram vedr. bosetting, kvalifisering og integrering av innvandrere, læringsnettverk(Ingrid Elisabeth Kåss, Merete Sjølie Pedersen, Grunde Grimsrud og Miriam Håland deltok fra utvalget)
 • Satsingsområder for utvalget:
 • Frivillighetsarbeid i kommunen; aktiv dialog med frivilligheten/lag/foreninger; strategi og planarbeid
 • Aktiv fritid for alle
 • Tilskuddsportalen

 

Til toppen