Reguleringsplan for turveg langs Porsgrunnselva er nå godkjent

Innhold

Den 28. mai 2020, i sak 25/20, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for turveg langs Porsgrunnselva, planID 257.

Turveg

Planen med vedlegg

  1. Plankart
  2. Bestemmelser
  3. Planbeskrivelse

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. Planen omfatter området langs Porsgrunnselvas østre bredd fra Eriksgate på Osebakken i nord til Assuransebrygga i sør og områder ut i elva.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av en sammenhengende, universelt utformet turveg langs Porsgrunnselva, en strekning på totalt 900 meter.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen mandag 3. august 2020.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Elise Brændaas på epost elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksfremlegg og protokoll fra sluttbehandling

Vedlegg til sluttbehandlingen

Til toppen