Heistad Sentrum – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av park, g/s-veg og bydelstorg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Pans Veg Utbygging AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer i hovedsak opparbeidelse av park, g/s-veg og bydelstorg.

Dokumenter

Fremforhandlet utbyggingsavtale Heistad Sentrum

Vedlegg

 1. Reguleringsplankart for Heistad sentrum
 2. Reguleringsbestemmelser for Heistad sentrum
 3. Kartskisse – Eiendommen
 4. Kostnadsoverslag realytelser Heistad Sentrum
 5. Kartskisse realytelser gangsone/GS-veg og Park/grøntareal
 6. Kartskisse realytelse bydelstorg 1
 7. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler
 8. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 9. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp
 10. Faseplaner for Heistad sentrum
 11. Kartskisse – overdragelse av arealer
 12. Erklæring – allmennhetens rett til ferdsel på bydelstorg 2
 13. Erklæring om rett til drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg
 14. Illustrasjonsplan Heistad Sentrum
 15. Firmaattest for PANS VEG UTBYGGING AS

 

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 22/07011

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 30.07.2022

Til toppen