Tveten skole

Innhold

Tveten skole er en av Porsgrunn kommunes barneskoler. Skolen ligger på Eidanger, og ble bygd på 50.tallet i daværende Eidanger kommune.

Tveten Skole

I dag ligger elevtallet på rundt 220 elever og 25 ansatte i skolen og SFO.
I 2012 ble skolebygningen totalrenovert, samt at man fikk bygd ny administrasjonsbygning med bibliotek, musikkrom og arbeidsrom for lærerne og administrasjonen.
Skolen har en flott skolegård, med tilliggende to ballbinger, stor idrettshall, som vi disponerer og Eidangerbanen med kunstgress dekke.
Tveten skole er organisert i team 1.-3.trinn og 4. – 7.trinn.
Skolen organiserer i dag også kommunens innføringstilbud for 4. – 7.trinn.
SFO er lagt i gamle Eidangers Herredshus, som ligger rett ved skolebygningen. På SFO er det årlig mellom 70 og 80 elever fra 1. – 4.trinn.
Både skolen og SFO satser på prosjektet «Liv og Røre», som hjelper oss til å bli en mer aktiv skole.
I dag er vi to skoler i denne virksomheten, med navnet Langangen og Tveten virksomhet.

SFO

07.15 – 16.30 utenom skoletid.

Helsesykepleier

Heidi Christensen er helsesykepleier, tlf 48 09 48 47

Kontaktinformasjon:

Telefon skolen: 41 48 63 00
Telefon SFO: 46 85 56 88
SFO-leder: Anne Bommen 45 60 55 17
Rektor: Terje Sønslien 93 44 80 56
Mailadresse til skolen: tveten.skole@porsgrunn.kommune.no
Mailadresse rektor: terje.sonslien@porsgrunn.kommune.no


Adresse til skolen er:
Besøksadresse: Tveitanvegen 6, 3946 Porsgrunn
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen