Skjemabank

Innhold

Elektroniske skjema

Her finner du alle våre elektroniske skjemaer.

For å bruke Porsgrunn kommunes elektroniske skjema så må man logge inn med ID-porten. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett.

I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være.

ID-porten blir driftet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi).

PDF-skjemaer

Fullmaktsskjema PDF

Søknad om økonomisk sosialhjelp - Skjema fra NAV. Skjema må printes og fylles ut.
Søknad om tilskudd til betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer pdf
Søknad om tilskudd til betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer Elektronisk skjema
Skjema for vannmåler
https://gravemelding.no/tjenester/grav-pavis 
Skjema for registrering av tilbakestrømningsbeskyttelse.
Skjema om plassering av stillas, lift etc på fortau eller gang-/sykkelvei for privatpersoner 
Lag og forening - Lavterskel og folkehelsetiltak
Lag og forening - Søknadskjema Kontigentkassa
Lag og forening - Driftstilskudd Lag og foreninger søknadsskjema
Lag og forening - Driftstilskudd Lag og foreninger Undergrupper søknadsskjema
Lag og forening - Aktivitetstilskudd Lag og foreninger søknadsskjema
Tildelingskriterier for tilskudd til org med egne anlegg
Driftstilskudd_Idrettsanlegg_soknadsskjema
Idrettsstipend Statutter
Idrettsstipend soknadsskjema
Søknad om tilskudd til lekeplass
Klage på parkeringsgebyr
Skjema B - mellomstort arrangement
Skjema C - stort arrangement
Meldeskjema badeanlegg-bassengbad
Alle blanketter/skjema finner her: http://byggeregler.dibk.no/blanketter 
Byggsøk er åpnet for mottak av elektroniske byggesøknader og byggemeldinger i Porsgrunn kommune. 
Påloggingsside til Byggsøk-bygning
Søknad utslipp sanitært avløpsvann hus hytter
Veileder Utslipp sanitært avløpsvann hus hytter
Registreringsskjema for støttekontakter
Natthjemmet søknad midlertidig botilbud
Tilskudd fra kommunen - Husbanken
ID-porten (idporten.no)
Søknad om helse og omsorgstjenester Porsgrunn kommune
Søknad om ledsagerbevis.pdf
Ledsagerbevis-Legeerkæring.pdf
Søknadsskjema og informasjon for tilrettelagt transportordning
Søknad Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Legeerklæring Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søknad om parkeringskort
Skriftlig bekymringsmelding jf. HOL §§ 10-2 og 10-3
 
Til toppen