Skjemabank

Innhold

Elektroniske skjema

Her finner du alle våre elektroniske skjemaer.

For å bruke Porsgrunn kommunes elektroniske skjema så må man logge inn med ID-porten. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett.

I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være.

ID-porten blir driftet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi).

PDF-skjemaer

Fullmaktsskjema PDF

Søknad om økonomisk sosialhjelp - Skjema fra NAV. Skjema må printes og fylles ut.
Søknad om tilskudd til betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer for 2023
Skjema for vannmåler
https://gravemelding.no/tjenester/grav-pavis 
Skjema for registrering av tilbakestrømningsbeskyttelse.
Skjema om plassering av stillas, lift etc på fortau eller gang-/sykkelvei for privatpersoner 
Lag og forening - Lavterskel og folkehelsetiltak
Lag og forening - Søknadskjema Kontigentkassa
Lag og forening - Driftstilskudd Lag og foreninger søknadsskjema
Lag og forening - Driftstilskudd Lag og foreninger Undergrupper søknadsskjema
Lag og forening - Aktivitetstilskudd Lag og foreninger søknadsskjema
Tildelingskriterier for tilskudd til org med egne anlegg
Driftstilskudd_Idrettsanlegg_soknadsskjema
Idrettsstipend Statutter
Idrettsstipend soknadsskjema
Søknad om tilskudd til lekeplass
Klage på parkeringsgebyr
Skjema B - mellomstort arrangement
Skjema C - stort arrangement
Meldeskjema badeanlegg-bassengbad
Alle blanketter/skjema finner her: http://byggeregler.dibk.no/blanketter 
Byggsøk er åpnet for mottak av elektroniske byggesøknader og byggemeldinger i Porsgrunn kommune. 
Påloggingsside til Byggsøk-bygning
Søknad utslipp sanitært avløpsvann hus hytter
Veileder Utslipp sanitært avløpsvann hus hytter
Registreringsskjema for støttekontakter
Natthjemmet søknad midlertidig botilbud
Tilskudd fra kommunen - Husbanken
ID-porten (idporten.no)
Søknad om helse og omsorgstjenester Porsgrunn kommune
Søknad om ledsagerbevis.pdf
Ledsagerbevis-Legeerkæring.pdf
Søknadsskjema og informasjon for tilrettelagt transportordning
Søknad Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Legeerklæring Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søknad om parkeringskort
Skriftlig bekymringsmelding jf. HOL §§ 10-2 og 10-3
 
Til toppen