Kontingentkassa

Innhold

English Polish Ukrainian Arabic Russian Tyrkisk Tigrinja

Hva er kontingentkassa?

Formålet med kontingentkassa er å bidra til at alle barn og unge i Porsgrunn skal ha mulighet til å delta i en ukentlig/jevnlig fritidsaktivitet.

Målgruppen er barn og unge i alderen 4-20 år, som trenger økonomisk hjelp til å betale for aktiviteten på grunn av utfordrende familieøkonomi.

Kontingentkassa gir støtte til å dekke deltakelse i fast fritidsaktivitet, eksempelvis medlemskontingent, deltakeravgift, treningsavgift, kursavgift osv. (Det gis ikke støtte til utstyr.)

Barnet/ungdommen kan få dekket utgifter for inntil kr. 3000,- pr. kalenderår.

Vi gjør oppmerksom på at lag/forening vil kunne se at innbetalingen kommer fra Porsgrunn kommune.

Hvordan søke?

Fyll ut digitalt søknadsskjema.

VIKTIG INFORMASJON!

Husk å legge ved kontingent-fakturaen du ønsker vi skal betale for deg i søknaden.
Vi betaler deg ikke tilbake for en faktura du allerede har betalt!

Gjelder søknaden treningssenter hvor man betaler et månedlig beløp? Da må treningssenteret kontaktes, og dere må få en samlet faktura for x antall måneder med trening som kan legges ved søknaden.

Foresatte søker for sine barn, men ungdom som er fylt 16 år kan søke selv.

Søknaden behandles fortløpende inntil kassa er tom.

Har du spørsmål om ordningen?

Benytt Digihjelp på servicekontoret eller biblioteket for hjelp til å fylle ut skjema digitalt.

Andre spørsmål kan rettes til:

kontingentkassa@porsgrunn.kommune.no 

Fritidsavdelingen – Inkluderende kultur og fritid

Ordningen er støttet av Porsgrunn Club Kiwanis.

 

Til toppen