Kontingentkassa

Innhold

Porsgrunn kommune har en tilskuddsordning kalt Kontingentkassa. Dette er i samarbeid med Kiwanis Club.

Målsetting med Kontingentkassa er å sikre at alle barn i Porsgrunn skal ha mulighet til å delta på en ukentlig  fritidsaktivitet  innen idrett og andre lag/foreninger i nærmiljøet trass i familiens økonomiske situasjon. Ordningen administreres av saksbehandler i Kulturvirksomheten.

Søknader behandles fortløpende gjennom året  og midler fordeles inntil kassa er tom.

Målgruppe

Barn og unge i alderen 6 til fylte 23 år, som av økonomisk årsaker ikke kan delta i en ukentlig fritidsaktivitet innen idrett og andre lag/foreninger.

Hva gis det støtte til

Kontingenter, aktiviteter og utstyr til organiserte fritidsaktiviteter.

Husk å legge ved søknaden faktura/kvittering el som det søkes om støtte til.

Hvor mye

Inntil kroner 3 000,- i tilskudd per person som en engangsstøtte. Tilskuddene gis for ett år av gangen.

I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cup og leir.

Hvem kan søke (på vegne av barnet)

Ledere i lag og foreninger, eller offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, Familietjenester, skoleledere, miljøterapeut på skole, fritidssenterledere med flere, som har kjennskap til barnet/ungdommen kan søke om midler. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar på aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang. Det er søkeren som vurderer om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontingentkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke.

Barn/ungdom som har fått støtte til deltagelse til ukentlig aktivitet fra annen virksomhet i Porsgrunn kommune kan ikke få støtte til en annen aktivitet via Kontingentkassa.

Krav til søknaden

Digitalt søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet. Fakturaer må sendes med søknad som vedlegg og senest være sendt inn 1. desember 2021. Alle fakturaer må være betalt før 31.12.2021, ellers vil innvilget sum bli tatt fra 2022 budsjett og summen blir mindre  for dette barnet i 2022.

Spørsmål om ordningen

Ta kontakt med Kontingentkassas kontaktperson Anne.Ellingsen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen