Reguleringsplan for studentboliger Kjølnes USN (planid 2000) er nå godkjent

Innhold

Den 15.06.2023 i sak 34/23, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for studentboliger Kjølnes USN (planid 2000).

Bilde10

Planen berører 2 gjeldende reguleringsplaner i området: Kjølnesområdet, skole og idrettssenter for Porsgrunn (planID 201), vedtatt 19.06.1969 og Kjølnes syd (planID 353), vedtatt 14.12.2002. De direkte berørte delene av disse 2 planene ble dermed samtidig opphevet.

Planområdet ligger øst for, og i nær relasjon til Universitetet i Sørøst-Norge i Porsgrunn, nord for fagskolen Vestfold og Telemark og langs Kjølnes Ring.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av nye studentboliger tilknyttet universitetsområdet på Kjølnes. I tillegg legger planforslaget til rette for noe tjenesteyting og parkering på bakkeplan. Studenthuset Fabrikken samt en mindre trafobygning omfattes også av planen. 

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen.

Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no , eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 25.08.2023. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne heidi.lange@porsgrunn.kommune.no

Endelig vedtatte dokumenter

Til toppen