Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Nedre Frednes?

Innhold

Den 12.05.2020, i sak 27/20, bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Nedre Frednes skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Plankart

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 03.08.2020. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Plankart
 2. Reguleringsbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. ROS-analyse
 5. Solstudie
 6. Volumstudie
 7. Innspill Nedre Frednes samlet
 8. Innspill oppsummert
 9. Innspill fra Sundjordet Velforening
 10. Innspill fra Citycon
 11. Innspill fra 4B Arkitekter
 12. Trafikk- og støyanalyse
 13. BioFokus notat 2019-24
 14. Geoteknisk vurdering
 15. Vedtak og saksframlegg prinsippsak 04.06.2019
 16. Invitasjon til tilleggsinnspill 17.09.2019
 17. Varselbrev 28.01.2019
 18. Referat fra oppstartsmøtet 04.02.2019
 19. Saksframlegg og vedtak 1.gangsbehandling 12.05.2019

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet omfatter Frednesøya, og ligger ut mot både elva og Sundjordkanalen. Hensikten med planen er å legge til rette for videreutvikling av Nedre Frednes som et sentrumsnært område med boliger, kontorer og tjenesteyting. Planen skal sikre en god bygningsstruktur i området, samt avklare framtidig vegføring. Elvepromenaden skal videreføres og viktige grønnstrukturer styrkes.

Det ønskes innspill om et mindre bryggeanlegg innerst i kanalen og endret adkomst fra nord til felt B. Det ønskes innspill på bruk av tre som fasademateriale, plassering og utforming av innkjørsel til p-kjeller, og bruk av planter som støtter opp om naturmangfold og spesielt pollinerende innsekter.

Det ønskes også innspill på mulig forlengelse av Sundjordetkanalen, evt. enkelt vannspeil trukket mot bymuseumsområdet.

Det vil videre vurderes om avstand fra byggegrense til eksisterende elvekant skal være minimum 20 m, inklusive 10 m strandpromenade Dette ønskes det innspill på.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen fristen 03.02.2020.

Informasjonsmøte

Det avholdes informasjonsmøte for naboer og berørte tirsdag 16.06.2020 kl. 17.00 i kantina i 2. etg., Teknisk bygg. Adressen er Rådhusgata 7, 3915 Porsgrunn.

Pga. koronasituasjonen vil det være åpent for inntil 50 personer med 1 meters avstand, og med registrering av de besøkende.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Kristin B. Vindvad, kristin.vindvad@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen