Begrenset høring for Strømtangen, Brevik (planID 839) i forhold til midlertidig anleggsbelte

Innhold

Den 26.10.2021, i sak 68/21, ble forslag til reguleringsplan for Strømtangen, Brevik (planID 839) vedtatt lagt på høring og offentlig ettersyn.

839 Plankart

Etter høringen er det avdekket behov for midlertidig anleggsbelte i forbindelse med breddeutvidelse av Torskebergvegen. På grunn av dette må planområdet langs Torskebergvegen utvides noe mot nord og vest.

Forslaget legges nå frem til begrenset høring med frist den 31.03.23

Viktige dokumenter

  1. Plankart sendt på høring, datert 01.06.2021
  2. Revidert plankart etter høring, datert 07.03.2023
  3. Notat Naturmangfold, datert 12.08.2021
  4. Supplerende naturkartlegging ved Strømtangen i Brevik, Porsgrunn, datert 01.06.2022
  5. Geologisk vurdering av vegutvidelse, datert 16.08.2021
  6. Geologisk vurdering av vegutvidelse – innersving, datert 12.10.2020
  7. Høringsbrev begrenset høring

Dokumentene fra planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn og høring i 2021 er fortsatt tilgjengelig på kommunens nettside her.

Innspill sendes til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Merk innspillet med «Strømtangen, Brevik (planID 839)»                                                                                                                                    

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maja Mercina Abburu på epost maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen