Begrenset høring for reguleringsplan for Porsgrunn mekaniske verksted (planID 148) i forhold til områdestabilitet og krigsetterlatenskaper

Innhold

Den 21.01.2020, i sak 1/20, var forslag til reguleringsplan for Porsgrunn mekaniske verksted (planID 148) ute på høring og offentlig ettersyn.

PMV Bilde

Etter høringen er det avdekket behov for ny begrenset høring i forhold til områdestabilitet og krigsetterlatenskaper, før saken kan sluttbehandles.

Forslaget legges nå frem til begrenset høring med frist den 16.05.2022

Rapportene og viktige dokumenter ligger i lenker under:

  1. Geoteknisk rapport med uavhengig kontroll
  2. Utbyggers notat om krigsetterlatenskaper ved PMV
  3. ADEDEs historiske rapport om krigsetterlatenskaper Nedre Frednes
  4. Høringsbrev

Dokumentene fra planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn og høring i 2020 er fortsatt tilgjengelig på kommunens nettside her.  

Innspill sendes til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no  

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Merk innspillet med «Porsgrunn mekaniske verksted (planID 148)» 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Heidi Lange på epost heidi.lange@porsgrunn.kommune.no

Til toppen