Kjølnes ungdomsskole

Innhold

Skolens planer

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017.
Mer informasjon om hvordan regelverket skal praktiseres finner du her: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

Skolehelsetjenesten ved Kjølnes ungdomsskole

Vår helsesykepleier heter Erika Kuraas Lindalen.
Hun treffes på tlf.: 902 39 254 .
e-post: erika.kuraas.lindalen@porsgrunn.kommune.no 

Hun er på skolen flg. dager: Mandag, Onsdag og Torsdag.

Helsetjenesten i skolen arbeider for å fremme elevenes helse og trivsel, og å forebygge sykdom og skade.
Helsesykepleier kan kontaktes for samtaler, råd og veiledning både av foreldre og barn.
Det drives ikke behandlende virksomhet, men andre instanser kontaktes ved behov.
Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet.

Fysioterapeut Egill Helguson Neumann er også knyttet spesielt til skolen.
tlf:. 480 40 795
eller e-post: Egill.helguson.neumann@porsgrunn.kommune.no

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Grenlandsgata 9, 3915 Porsgrunn.

Epost: kjolnes.u.skole@porsgrunn.kommune.no

Telefon sentralbord: 918 85 600

Rektor: Håvard Værland Stenseth - Tlf. 938 94 020

Assisterende rektor: Emil Trondsen - Tlf. 901 89 818

Konsulent: anne.karin.hansen@porsgrunn.kommune.no - Tlf. 908 85 736

Rådgiver: elin.kristin.bjerketvedt@porsgrunnskolen.no  - Tlf. 934 95 657

Miljøterapeut: Linda Sandsdalen - Tlf. 472 67 266

Helsesøster: Erika Kuraas Lindalen - Tlf. 902 39 254

Til toppen