Kjølnes ungdomsskole

Innhold

Skolens planer

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017.
Mer informasjon om hvordan regelverket skal praktiseres finner du her: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

Skolehelsetjeneste

Vår helsesøster heter Anette Jacobsen.
Hun treffes på tlf.: 902 39 254 .
e-post: anette.jacobsen@porsgrunn.kommune.no 

Hun er på skolen flg. dager:

  • Mandag kl. 08.00 - 12.00.
  • Onsdag kl. 8.30 - 15.30.
  • Fredag kl. 8.30 - 15.30.

Helsetjenesten i skolen arbeider for å fremme elevenes helse og trivsel, og å forebygge sykdom og skade.
Helsesøster kan kontaktes for samtaler, råd og veiledning både av foreldre og barn.
Det drives ikke behandlende virksomhet, men andre instanser kontaktes ved behov.
Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet.

Fysioterapeut Egill Helguson Neumann er også knyttet spesielt til skolen.
tlf:. 480 40 795
eller e-post: Egill.helguson.neumann@porsgrunn.kommune.no

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Grenlandsgt.9, 3915 Porsgrunn.

Epost: kjolnes.u.skole@porsgrunn.kommune.no

Telefon sentralbord: 918 85 600

Rektor: Kjell Karlsrud - Tlf. 905 00 391

Assisterende rektor: Håvard Værland Stenseth - Tlf. 938 94 020

Konsulent: anne.karin.hansen@porsgrunn.kommune.no - Tlf. 908 85 736

Miljøterapeut: Linda Sandsdalen - Tlf. 472 67 266

Helsesøster: Inger Elisabeth Næs Andersen - Tlf. 957 87 542

Til toppen