Borge skole

Innhold

Borge skole er en barneskole med 306 elever pr. d.d. Skolen har 56 ansatte fordelt på SFO, spesialavdelingen Lilleborge, Svømmeskolen og Ledsagertjenesten. De sistnevnte er kommunale tjenester som administreres av Borge skole.

Borge skole hadde 150 års jubileum i 2013, men skolen har vært påbygd i flere etapper. Siste gang var i 2006 og fremstår i dag som en moderne skole.      

Skolen har velutstyrte klasserom, et nytt «vitenskapsrom», hvor elevene blant annet får jobbe med programmering og et flott bibliotek. Borge deltar i «Aktiv 365» for aktive barn og et inkluderende skolemiljø. «Aktiv 365» er et samarbeid med Telemark idrettskrets, hvor elever får opplæring i aktivitetsledelse og har oppgaver som trivselsledere i skolens midttime sammen med skolens miljøterapeut. Skolen deltar også i «Liv og røre», som også innebærer økt fokus på fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. 

Skolegården gir rom for mange aktiviteter med  ballbinge, uteamfi, bordtennis og mange flotte lekeapparater.  

Borge skole er en baseskole og er organisert i team, med 3 lærere på hvert trinn og noen faglærere.

SFO

SFO Borge har 118  elever, og tilbyr et aktivt lekemiljø og nydelig hjemmelaget mat som lages av egen kokk. SFO er delt opp i 2 baser: 1. – 2. trinn og 3. – 4.trinn. Barneveilederne legger til rette for aktiviteter. På onsdager er det turdag.  På skolens hjemmeside ligger årsplanen for SFO.

Tlf til SFO er 35 56 06 66.

Sfo-leder: stine.thormodsen@porsgrunn.kommune.no

Lilleborge 

Lilleborge har dette skoleåret 11 elever. Lilleborge er en avdeling for elever med vansker innenfor autismespekteret, og har spesialutdannede pedagoger/miljøarbeidere og miljøterapeuter som legger til rette for en god skolehverdag tilpasset elevenes behov.

Skolehelsetjeneste

Skolens helsesykepleier er Johanna Spakmo, mobil 409 10 121.

Kontaktinformasjon

Telefon skole: 35 56 06 60

Besøksadresse: Øvre Liane 57, 3914 Porsgrunn

Til toppen