Solheim Langangen - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer veger, fortau, gang og sykkelveg, lekeplasser, vann og avløpsanlegg, samt fordrøyningsbasseng m.m.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Kart over Solheim i Langangen

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Viktoria Hus as og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer veger, fortau, gang og sykkelveg, lekeplasser, vann og avløpsanlegg, samt fordrøyningsbasseng m.m.

Dokumenter

Utkast til utbyggingsavtale

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Solheim, Langangen, pid: 1114
 2. Reguleringsbestemmelser for Solheim, Langangen, pid: 1114
 3. Kartskisse gnr./bnr. 22/11 m.fl – Eiendommen
 4. Illustrasjonsplan Solheim Langangen
 5. Kartskisse realytelse – Vann og avløp
 6. Kartskisse realytelse – Vegbelysning
 7. Kartskisse realytelse – Veg – Fase/Etappe 1
 8. Kartskisse realytelse – Veg – Fase/Etappe 2
 9. Faseplankart for Solheim Langangen – Fase 1 og Fase 2
 10. Faseplanbeskrivelse Fase 1
 11. Kostnadsoverslag for realytelser – fase 1 og 2
 12. Kostnadsoverslag PK bidrag
 13. Fordelingstegning PK – Utbygger VA
 14. Kartskisse – overdragelse av arealer
 15. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler
 16. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 17. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp
 18. Firmaattest for Viktoria Hus AS

Kontaktperson

Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Merk henvendelsen med saksnummer 19/02699

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 12.05.2019

 

Til toppen