Osebakken Park - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av miljø- og trafikksikkerhetstiltak og oppføring av gangbro over jernbanen, samt tilgang for allmennheten til arealer ved elva.

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Majorbygg AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av trafikksikkerhetstiltak, oppføring av gangbro over jernbanen, samt utearealer og turveg/tursti gjennom området som gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Dokumenter

Utkast til utbyggingsavtale

Vedlegg

 1. Reguleringsplankart for Osebakken Park
 2. Reguleringsbestemmelser for Osebakken Park
 3. Reguleringsplankart for detaljregulering av gangbro i Vidars gate
 4. Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av gangbro i Vidars gate
 5. Kartskisse gnr./bnr. 374/173 m.fl. – Eiendommen
 6. Kostnadsoverslag for kontantbidragstiltak og realytelser, datert 25.04.18, revidert 14.05.18
 7. Kartskisse – realytelser
 8. Kartskisse – kontantbidragstiltakene
 9. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler.
 10. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 11. Illustrasjonsplan Osebakken Park
 12. Kartskisse – overdragelse av arealer
 13. Servituttavtale – allmennhetens rett til ferdsel på Badeplass  - BP1, Turveg - TV1, Friområde/turdrag – FT1, Friområde/turdrag – FT2
 14. Bekreftet firmaattest for Majorbygg as

Kontaktperson

Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Send merknader til

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 03.08.2018

Til toppen