Nedre Lunde – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, fortau, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Nedre Lunde Utbygging AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer i hovedsak opparbeidelse av kjøreveg, fortau, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Dokumenter

Fremforhandlet utbyggingsavtale Nedre Lunde

Vedlegg

 1. Reguleringsplankart for Nedre Lunde
 2. Reguleringsbestemmelser for Nedre Lunde
 3. Kartskisse Eiendommen
 4. Kostnadsoverslag realytelser Nedre Lunde
 5. Kartskisse og faseplan realytelser veg
 6. Kartskisse turveg GTV1  - GTV4, gruset gangsti
 7. Kartskisse og faseplan realytelse VA
 8. Kostnadsoverslag og skisse bidrag PK
 9. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler.
 10. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 11. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp
 12. Utomhusplan for Nedre Lunde
 13. Kartskisse – overdragelse av arealer
 14. Erklæring – allmennhetens rett til ferdsel på Nedre Lunde
 15. Erklæring om rett til drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg
 16. Firmaattest for Nedre Lunde Utbygging AS

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 22/11296

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 18.09.2022

 

Til toppen