Lahelle Vest - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer offentlig infrastruktur i form av veg, vann og avløp.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Kart som viser område som omfattes av utbyggingsavtale

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Storvegen boliger AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av veg, vann og avløp. 

Dokumenter

Utkast til utbyggingsavtale

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Lahelle Vest pid 149
 2. Reguleringsbestemmelser for Lahelle Vest pid 149
 3. Eiendommen
 4. Kostnadsoverslag realytelser
 5. Faseplan og kartskisse over realytelse
 6. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler.
 7. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 8. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp
 9. Illustrasjonsplan for Fase 1 - Lahelle Vest
 10. Kartskisse – overdragelse av arealer fra SB til PK
 11. Miljøteknisk grunnundersøkelse
 12. Kartskisse – overdragelse av arealer fra PK til SB
 13. Erklæring kommunaltekniske anlegg
 14. Firmaattest for Storvegen boliger AS

Kontaktperson

Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Merk henvendelsen med saksnummer 18/09141

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 20.02.2019

Til toppen