Forretningsområde Dr Munks gate – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av veg, fortau og delvis stengning av Grenmarsvegen, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere informasjon.

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Dr. Munksgate 6 Porsgrunn AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av veg, fortau og delvis stengning av Grenmarsvegen, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Dokumenter

Fremforhandlet utbyggingsavtale

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for forretningsområde Dr. Munks gate
 2. Reguleringsbestemmelser for forretningsområde Dr. Munks gate
 3. Kartskisse Eiendommen
 4. Kostnadsoverslag realytelse, vannkum og spunt
 5. Skisse utskifting av vannkum V9
 6. Kartskisse realytelse veg/fortau SF
 7. Avtale om plassering av bom i Grenmarsvegen
 8. Utomhusplan for forretningsområde Dr. Munks gate
 9. Kartskisse – overdragelse av arealer
 10. Erklæring om rett til drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg
 11. Kartskisse som viser VA-ledninger som skal TV-inspiseres
 12. Bekreftet firmaattest for Dr. Munksgate 6 Porsgrunn AS

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 21/08033

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 07.11.2021

Til toppen