Få veiledning

Når man skal bygge, er det mange interesser som skal ivaretas, og selv et lite byggeprosjekt kan ha store konsekvenser for omgivelsene.

Porsgrunn kommune sin oppgave er å ta hensyn til alle interesser i forbindelse med byggesøknaden. Det er derfor viktig at kommunen er upartisk og tar beslutninger basert på de lover og regler som er gitt. De sentrale retningslinjene for byggesak vil du kunne lese mer om på dibk.no. Det finnes også lokale retningslinjer for eiendommen din og kommunen kan bistå med å finne gjeldene regelverk. Vi har derfor samlet noen verktøy som kan hjelpe deg videre:

Grenlandskart
Naboliste (Profesjonelle aktører bestiller via vedlagte link (Infoland). Skal du bygge på egen eiendom kan du kontakte Servicesenteret. Vær oppmerksom på at matrikkelbrevet og levering av generell eiendomsinformasjon kan inneholde feil eller mangler.)
Byggesakstime
Søknadsskjemaer

Til toppen