Byggesakstime

I Porsgrunn kommune har vi byggesakstimer på tirsdager og torsdager i tidsrommet mellom kl. 12.00 og kl. 15.00 (14.00 ved sommertid).

En byggesakstime er en avtalt telefonsamtale som varer inntil 20 minutter. Du kan sette opp en avtale ved å kontakte Servicesenteret på 35 54 70 00. Byggesaksbehandler ringer deg opp til avtalt tid.

Tilbudet er beregnet på de som ennå ikke har sendt inn bygge-/delesak. Har du spørsmål om pågående byggesaker, kontakter du saksbehandler i saken.

Vi kan gi informasjon om

 • Generell informasjon om søknadsplikt
 • Hvorvidt du kan søke (og bygge) selv, eller må ha hjelp av fagfolk (ansvarlig søker)
 • Hvor du kan finne gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser (mest brukt er plan og bygningsloven, TEK17 og SAK10)
 • Hvor du kan finne gjeldende reguleringsplan- og kommuneplanbestemmelser for din eiendom
 • Hvordan du bestiller situasjonskart og naboliste
 • Hvordan du bestiller forhåndskonferanse, hvis du har behov for det
 • Hvor du finner søknadsblanketter

Vi kan dessverre ikke hjelpe med

 • Å vurdere hvorvidt byggetiltaket kan godkjennes. Dette må vurderes av saksbehandler når saken er mottatt i komplett stand. Dersom du ønsker en forhåndsvurdering må dette gjøres gjennom en forhåndskonferanse
 • Å fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
 • Å vurdere om dokumentasjonen er god nok for å få behandlet saken
 • Å vurdere en sak som er til behandling hos en annen saksbehandler
Til toppen