Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og omfatter en samfunnsdel med handlingsdel (handlingsprogram), og en arealdel.

Til toppen