Rådmannens ledergruppe

Porsgrunn kommunes administrative organisering.

Porsgrunn kommune har en administrativ flat organisasjonsstruktur.
Administrasjonen er organisert i fire kommunalområder, og hver kommunalsjef representerer rådmannen i hierarkiet.
Alle virksomheter ledes av en virksomhetsleder som er direkte underlagt rådmannen.
Virksomhetslederne har selv ansvaret for personal, økonomi og tjenesteproduksjon i sine virksomheter.
Rådmannens ledergruppe i Porsgrunn kommune er kommunens øverste administrative ledelse og består av rådmannen og fire kommunalsjefer.


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for rådmannens ledergruppe

Konstituert rådmann 

Konstituert kommunalsjef Miljø og byutvikling

Kommunalsjef
Organisasjon og utvikling

Kommunalsjef
Oppvekst

Kommunalsjef
Helse og omsorg

Per Sortedal

Mob: 916 07 575

Ole Henrik Lia

Mob: 916 31 956

Hallfrid Os

Mob: 971 20 746

Tollef Stensrud

Mob: 932 55 644

Bente Aasoldsen

Mob: 917 40 320

 

Telefon.: 35 54 70 00 til kommunens Servicesenter.

Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn.
Organisasjonsnummer: 939991034 - Kommunenr 4001.
Fakturaadresse: Postboks 150, 3901 Porsgrunn.

Offisiell e-postadresse til alle virksomheter i Porsgrunn kommune: postmottak@porsgrunn.kommune.no
All offisiell inngående og utgående post og dokumenter blir journalført og blir synlige på den offisielle postlista.

Servicesenteret
Telefon: 35 54 70 00
Besøksadresse: Storgt 153
Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.30
(15. mai - 1. sept kl. 09.00 - 14.30)

Til toppen