Rådmannens ledergruppe

Porsgrunn kommunes administrative organisering.

Porsgrunn kommune har en administrativ flat organisasjonsstruktur.
Administrasjonen er organisert i fire kommunalområder, og hver kommunalsjef representerer rådmannen i hierarkiet.
Alle virksomheter ledes av en virksomhetsleder som er direkte underlagt rådmannen.
Virksomhetslederne har selv ansvaret for personal, økonomi og tjenesteproduksjon i sine virksomheter.
Rådmannens ledergruppe i Porsgrunn kommune er kommunens øverste administrative ledelse og består av rådmannen og fire kommunalsjefer.


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for rådmannens ledergruppe

Rådmann Kommunalsjef
Administrasjon og støtte
Kommunalsjef
Oppvekst
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Kommunalsjef
Miljø og byutvikling
Rose-Marie Christiansen

Kontakt Rose-Marie Christiansen

Tollef Stensrud
Mob: 932 55 644

Aud Fleten
Mob: 976 26 395

Per Sortedal
Mob: 916 07 575

 

Telefon.: 35 54 70 00 til kommunens Servicesenter.

SMS: porsk til 1980.
Telefax til Servicesenteret.: 35 55 01 50.
Telefax som skal til andre virksomheter i kommunen blir videreformidlet herfra.

Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn.
Organisasjonsnummer: 939991034 - Kommunenr 0805.
Fakturaadresse: Postboks 150, 3901 Porsgrunn.

Offisiell e-postadresse til alle virksomheter i Porsgrunn kommune: postmottak@porsgrunn.kommune.no
All offisiell inngående og utgående post og dokumenter blir journalført og blir synlige på den offisielle postlista.

Servicesenteret
Telefon: 35 54 70 00
Besøksadresse: Storgt 153
Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00
(15. mai - 1. sept kl. 09.00 - 15.00)

Til toppen