HR

Innhold

HR består av engasjerte og faglig dyktige ansatte, som blant annet jobber med HMS og sykefraværsoppfølging, organisasjonsutvikling, kvalitets- og forbedringsarbeid, tariff og medbestemmelse, lederutvikling og rekruttering.

HR skal legge til rette for å utvikle potensialet i mennesker, bygge kompetanse, utvikle ledere, sikre effektiv organisering, gjennomføre omstillinger, bidra til gevinstrealisering, legge til rette for samhandling gjennom effektive prosesser og ta i bruk ny teknologi. Vi jobber med å utvikle kommunens evne til å levere i forhold til virksomhetsstrategien og med det bidra til å skape fremtidens løsninger for våre brukere. Ved å ta et sterkt eierskap til strategier og prosesser, og støtte lederne i Porsgrunn kommune kan vi bidra til å utvikle en organisasjon med rask endringstakt, slik at vi kan levere på vårt samfunnsoppdrag.

Kontaktinformasjon

HR-sjef Heidi Gule

Tlf 907 37 383

Til toppen