Stridsklev skole

Innhold

Stridsklev skole er en barneskole med 328 elever.

Det er tre avdelinger ved skolen:
grunnskole for 1.- 7.trinn, SFO for 1.- 4 trinn og BOVIS (Barn Og Voksne I Samspill) Dette er et kommunalt tilbud for elever på 1.-10. trinn.

Det er ca 60 ansatte totalt ved virksomheten.

Litt historikk:

Oppstarten fant sted i en nyoppført bygning som egentlig skulle romme en barnehage, men som ganske raskt fikk navnet ”grendeskolen” i lokalmiljøet.
I 1977 sto selve skolebygningen ferdig, og ”grendeskolen” rommer i dag SFO.

Fra 1973 og fram til tidlig på 1980 tallet steg elevtallet fra ca 60 elever til 520. I dag har skolen ca 330 elever.

I dag:

Skolens visjon er: « Aktive barn er lærende barn»

Vi har fast uteskole for elever på 1.- 3.trinn og på 4.- 7.trinn er det også tilbud om noe uteskole.

Vi har fellessamlinger, felles aktivitetsdager og fokusuker der vi jobber med sosial kompetanse.

Skolegården er variert og romslig og inviterer til mange ulike aktiviteter. Vi har asfaltbane, grusbane og fotballbinge som vi deler med ungdomsskolen. Vi har en egen «skoleskog» som er svært populær hele året.

BOVIS

BOVIS er et kommunalt grunnskoletilbud(1.-10.) for elever med ulike lærevansker.

BOVIS er et helhetlig spesialpedagogisk tilbud tilknyttet Stridsklev skole, hvor alle elevene har tilknytning til sitt klassetrinn. Hvor mye den enkelte elev er i klassen avhenger av hvilket utbytte eleven har av å følge den ordinære undervisning.

BOVIS gir et spesialpedagogisk opplæringstilbud der opplæringen gis ut fra den enkelte elevs funksjonsnivå, behov og sterke sider. Grunnlaget for opplæringen er Kunnskapsløftet, den sakkyndig vurdering og elevenes individuelle opplæringsplan (IOP)

BOVIS har en variert elevgruppe, som er inndelt i 3 team. På hvert team jobber det spesialpedagoger og miljøarbeidere. Vi legger stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trygghet og trivsel.

Åpningstider:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag 07.30-16.00

Tirsdager 07.30-13.30

Bovis er stengt i jule- og påskeferie og i uke 27, 28, 29 og 30.

Ass.rektor og leder av BOVIS: Grete Alise Svidal
Epost: grete.alise.svidal@porsgrunn.kommune.no

Tlf: 932 98 811

SFO

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur - og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

Skolefritidsordningen holder til i den lille bygningen nord for skolen. Lokalene er lyse og trivelige. SFO har et flott uteområde og er flinke til å benytte seg av nærmiljøet til ulike turer.

Kontakt SFO:

Vi bruker direkte SFO som kommunikasjonsform med foresatte

http://porsgrunn.direktesfo.no

Tlf. 902 51306

SFO leder: Caisa Stubberød, 481 09 999

Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonstilbudet til barn og deres foreldre/ foresatte. En eller to helsesykepleiere er tilgjengelige til faste tider på hver skole.  

Helseykepleier ønsker å være en aktiv del av barnas hverdag, og samarbeider nært med skolen.  Ta kontakt ved behov, og gjerne før utfordringene blir for store. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Navn: Karoline Furumo

Kontortid: mandag: 8.00-13.00, tirsdag-fredag: 8.00-15.30.

Ikke tilgjengelig på skolen tirsdag i like uker.

Telefon: 911 38 886

Mail: karoline.furumo@porsgrunn.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

STRIDSKLEV SKOLE

Adresse: Stridsklev ring 120, 3929 Porsgrunn
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Administrasjon:
35 56 52 60

Tlf BOVIS:    
409 10 126
916 98 590
906 73 712

Tlf SFO:  
902 51 306

Epost:
stridsklev.skole@porsgrunn.kommune.no

Virksomhetsleder:
Anniken Flatlandsmo
Epost: anniken.flatlandsmo@porsgrunn.kommune.no

Tlf: 900 17 415

Til toppen