Myrene skole

Innhold

Myrene skole er en ny ombygget skole som sto ferdig 7. juni 2006. Skolen er bygget ut fra skolens pedagogiske plattform og etter nye planer og metoder.

Myrene skole er en skole med ca 240 elever fordelt på 1. - 7. (10.) trinn, hvorav 23 er elever i en egen interkommunal avdeling for elever med hørselproblematikk. Hørselklassene, tar imot elever fra 1. - 10. trinn.

At skolen har denne spesialavdelingen, har ført til spesielle løsninger med bl.a. utstrakt bruk av parkett og oppforede plategulv med belegg, slik at det kan kommuniseres ved vibrasjoner i gulvene.

Undervisningsrommene, som kalles elev-basene, ligger i 2-etg. fløyer.
Alle årstrinn har egen inngang, garderobe, toalett, 2 baserom av ulik størrelse og et rom kalt basetorget som deles med nabotrinnet. I tillegg har hvert trinn 2-3 grupperom til disposisjon. Det er lagt stor vekt på fleksible løsninger, og utstrakt bruk av foldevegger sikrer dette.

Undervisningsbasene er organisert slik at det er kort vei til mediateket - skolens hjerte, og til andre spesialrom.
Skolens visjon er : "Myrene skole med muligheter for alle", og i den grad en bygningsmasse kan tilrettelegge for dette, så er det gjort her.
Skolen har elevkantine 3 dager i uka.
Skolen er lagt til rette for elever med funksjonshemminger, hørselhemmede, svaksynte, multifunksjonshemmede og blinde.

SFO

SFO er et fritidstilbud til elever på 1. - 4. trinn før og etter skoletid, og i ferier.
Den frie leken blirvektlagt. Gjennom samspill med barn og voksne legger vi vekt på å utvikle et miljø med TRYGGEHT - TRIVSEL og TILKNYTNING.
SFO - leder: Hanne Nordkvelle.

Vi er 8 ansatte og en lærling tilknyttet Myrene SFO skoleåret 2019/2020
I tillegg skal vi i løpet av høsten ta imot tre studenter fra vernepleier- og barnevernspedagog-studiet for en praksis-periode. 

SFO - tilbud: Foresatte kan velge mellom flere tilbud:

Hel plass 100 % fem dager pr. uke, 80 % plass fire dager pr. uke, 60 % tre dager pr. uke eller 50 % plass 2 dager en uke og 3 dager en annen, eller annenhver uke/ev.to uker på SFO, to uker fri.
Vi er fleksible, så ta kontakt med SFO - leder ved spørsmål til løsninger, så strekker vi oss langt for barnets beste og foresattes ønsker!

Åpent hverdager kl. 07.30 - 8.30 og fra skoleslutt til vi stenger dørene kl.16.30.
Hørselklassene slutter kl.14.00 og SFO - start fra kl.14.00. 

Kontakt SFO
SFO-leder Hanne Nordkvelle
hanne.nordkvelle@porsgrunn.kommune.no
SFO -leders:
Jobbmobil: 469 44 870
Kontortlf: 35 56 52 92

SFO -  base: Mobiltlf : 46815194, er alltid betjent i SFO - tiden og send gjerne sms ved dagsendringer/beskjeder. 
fast tlf.35 56 52 90.

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier Cecilie Lerbak.
Kontortid mandag til fredag kl.9-15.30
Tlf: 35 56 52 87 / 916 33 150
Evt sentralbord Myrene skole: 35 56 52 80

Råd og utvalg

FAU leder Myrene skole:
Kai Siggerud

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Myrene skole / SFO:
35565280 / 35565290

Rektor:
Tor Midtbø
930 29 469
tgm@porsgrunn.kommune.no

Ass rektor:
Anett Rabben
anett.rabben@porsgrunn.kommune.no

Til toppen