Grønli skole

Innhold

Grønli skole er en barneskole med ca.300 elever. Det er rundt 35 ansatte på skole og SFO.

Skolen ble bygget i 1965. I 1997 ble det oppført et nytt undervisningsbygg i to etasjer, og høsten 1998 fikk skolen ny gymsal. I 2003 åpnet en ny del som nå rommer klasserom for 3.-4. trinn, et stort bibliotek og hovedbasen til SFO. Våren 2014 ble administrasjonsbygget oppgradert og bygget ut.

Skolegården er variert og romslig og tilbyr til mange aktiviteter. Vi har en stor grusbane som er delt inn i to fotballbaner og en håndballbane om sommeren. Grusbanen blir islagt om vinteren tillater det. I tillegg til skolegården mellom bygningene har vi også en egen skoleskog, klatrestativ, husker, sandkasser og rutsjebane.

Skolen er organisert i team. Lærerne jobber på 1.-3. team, 4.-5. team eller 6.-7. team. Denne organiseringen skaper gode og strukturerte samrabeidsformer, og lærerne blir svært godt kjent med faglige krav og sosialt utviklingsnivå i de ulike aldersgruppene.

I friminuttene kan elevene låne leker i Utlånssentralen. Denne ordningen har tidligere vunnet kommunens Kvikkaspris.

SFO

Grønli skoles SFO har tilbud fra 1. til 4. trinn. Det er over 150 av skolens elever som benytter seg av SFO-tilbudet.

SFO har åpningstid fra 07:30-16:30.

Etter undervisning på skolen er det vanlig at barna har leketid ute. Rundt kl.14:00 går barna til basen sin for å spise. Menyen varierer fra uke til uke. Det serveres ofte varm mat. Etter spising legges det til rette for aktiviteter tilpasset aldersgruppene. Blant annet lages det mat både inne og ute, og sløydsal og gymsal benyttes. Grønli SFO samarbeider også med Idrettslinja ved Porsgrunn Videregående Skole og Odd Fotball om aktiviteter gjennom skoleåret.

Grønli SFO har sin egen årsplan. Ta kontakt med SFO-leder dersom du ønsker å se nærmere på den.

Det er mange elever som benytter seg av skolens SFO-tilbud, så barna blir delt inn i to baser.

Base 1 er for 1.-2.klasse. Den holder til i SFO-lokalene i A-blokka.
Base 2 er for 3.-4.klasse. Den holder til på formingsavdelingen i D-blokka.

Kontakt SFO

Base 1: 91 82 31 97
Base 2: 41 44 91 30

Skolehelsetjeneste

Helsesøster på Grønli skole er Marianne Godø.
Mobil 906 59 133
Hun har kontordager mandag til fredag på Grønli

Kontaktinformasjon

Telefon:
46 89 43 48

E-post: gronli.skole@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse:
Konglevegen 5, 3925 Porsgrunn

Postadresse:
Pb. 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen