Brattås skole

Innhold

Brattås skole ble bygget i 1984.

Brattås skole ble bygget i 1984.

Vi har 1.-7. trinn og 185 elever i 2023/24 og det er 23 ansatte på skolen.

SFO

Tlf. 915 50 546 

SFO er et tilbud om tilsyn, omsorg og tilrettelegging av aktiviteter før og etter skoletid. Vi har trygghet, trivsel og gjensidig respekt som overordnet målsetting, og har spesielt fokus på utvikling av sosiale ferdigheter. Barneantallet ligger i snitt på ca. 70 barn.

SFO er åpen mandag til fredag fra kl. 07.30-16.30, også i skolens ferier og fridager, med noen unntak.
Jule- og nyttårsaften er SFO stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00. I tillegg har personalet 5 planleggingsdager i løpet av året. I sommerferien er SFO stengt de fire siste ukene i juli.

Kjetil Waaler er leder av SFO ved Brattås skole.

Søknadsfristen til SFO er 1. mars. Det må søkes elektronisk.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Brattås skole består av:

Helsesykepleier Cathrine Fjellvang Hanssen
Telefon: 91118365
Mail: cathrine.fjellvang.hanssen@porsgrunn.kommune.no

Helsesykepleier kan gjerne kontaktes gjennom Helsenorge.
 
Fysioterapeut  Andreas Kavli Gundersen
Telefon: 902 52 736
 
Skolehelsetjenesten er et gratis og frivillig for tilbud for alle elever ved skolen og deres foresatte. Vi samarbeider med hjem, skole og det øvrige helseapparatet for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø.

Vi som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Råd og utvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et foreldreråd i grunnskolen som arbeider for å skape et bedre samarbeid mellom hjemmet og skolen. Alle grunnskoler har et foreldreråd, der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer.

Samarbeidsutvalget – SU

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter fra undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to fra foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene representanten fra kommunen skal være rektor.  

Elevrådet

Elevrådet er det organet som representerer elevene på skolen. Det består av tillitsvalgte fra hver klasse. På elevrådsmøtene behandles ulike saker som angår elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser.

Kontaktinformasjon

Skolens telefonnummer

35 56 54 70

SFO

915 50 546

Epost

brattas.skole@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse

Brattåsvegen 12, 3942 Porsgrunn

Postadresse

Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Rektor

Lene Lysa 90726023

Ass.rektor

Kjetil Waaler 951 40 940

Konsulent

Katrine Langva

 

Til toppen