Keops Kurs- og arbeidssenter KF

Innhold

Arbeid- og inkluderingsbedriften Keops Kurs- og arbeidssenter KF er et kommunalt foretak i Porsgrunn kommune.

KEOPS

Keops har hovedfokus på arbeid og yrkesrettet aktivitet og er en viktig tjenesteleverandør for NAV, Porsgrunn kommune og næringslivet. Keops motiverer, bistår og styrker mennesker på veien til et yrkesaktivt liv.

Vår visjon er at Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. I vedtektene § 3 står følgende om foretakets formål:

"Foretaket skal legge forholdene til rette slik at den enkelte kan utvikle og prøve ut sine ressurser, med det mål å kunne søke utdanning, få ordinært arbeid eller nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak. Foretaket skal ha en helhetlig og individuell tilnærming, på bakgrunn av den enkelte deltakers behov."

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Jernbanegata 15, 3916 Porsgrunn

Postadresse: Postboks 85, 3901 Porsgrunn

Telefon: 35 54 75 36

E-post: keops@porsgrunn.kommune.no

Les mer om Keops her
Til toppen