Tjenestekontoret

Innhold

Tjenestekontoret er en del av bestiller og utførermodellen i Porsgrunn kommune og tildeler helse-, sosial- og omsorgstjenester til innbyggere i alle aldre i Porsgrunn kommune.

Du kan søke ulike tjenster på vårt elektroniske søknadskjema.
Søknadsskjema sendes pr post eller du kan henvende deg til vår Servicesentret  i Storgata 153.
Det er saksbehandlere ved kontoret som vurderer om du har rett til tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven.
En av våre saksbehandlere foretar en kartlegging av søkers behov i samarbeid og samråd med den det gjelder, før vedtak fattes.
Du har rett til å klage på vedtak fra Tjenestekontoret og du kan få hjelp av oss til dette


Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret
Postadresse: 
Postboks 128, 3901 Porsgrunn
Besøksadresse: 
Storgata 153, 2. etg. Porsgrunn

Telefon nummer: 35 54 73 30
Faks nummer: 35 54 79 70

E-post til tjenestekontoret
tjenestekontoret@porsgrunn.kommune.no

E-post til virksomhetsleder
marianne.wallestad@porsgrunn.kommune.no

Til toppen