Hjemmetjenesten Sentrum

Innhold

Virksomheten gir tjenester i områdene Sundjordet, Frednes, Vestsiden vest, Sentrum øst, Vallermyrene, Bjørntvedt, Grønli, Skrukkerød, Flåtten og Herøya.

Hjemmetjenesten  har som mål å gi gode tjenester i hjemmet som bygger på en kunnskapsbasert praksis, og som utføres av personell med høy faglig kompetanse. Virksomheten er i kontinuerlig utvikling.

Hjemmetjenesten har som mål å gi gode tjenester i hjemmet som bygger på en kunnskapsbasert praksis, og som utføres av personell med høy faglig kompetanse.

Virksomheten består av 5 avdelinger:

3 avdelinger for ambulerende hjemmetjenester med hver sin avdelingsleder 

Avdeling Herøya

Telefon dagtid 409 05 611
Gir tjenester i følgende områder: Herøya, Mauråsen, Skrapeklev, Grønli (øvre), Flåtten, Skrukkerød.
Avdelingsleder Monica Jonskås.

Avdeling Sundjordet

Telefon dagtid 402 84 150
Gir tjenester i følgende områder: Sundjordet, Grønli (nedre), Frednes, Vestsiden vest, Tjernløkka, Knardalstrand
Avdelingsleder: Silje Brugger Budal 

Avdeling Vallermyrene

Telefon dagtid 408 03 525
Gir tjenester i følgende områder: Vallermyrene, Bjørntvedt, sentrum øst, Brekka
Avdelingsleder: Tonje Grotheim 

Vanntårnet omsorgsboliger

Telefon: 35 54 76 50 - 970 83 868
Omsorgsbolig med 16 leiligheter og et bokollektiv for demente (6 plasser)
Avdelingsleder Silje Brugger Budal

Frednes Omsorgsboliger

Telefon: 970 83 868
Omsorgsbolig med 15 leiligheter
Avdelingsleder Tonje Grotheim

Kontaktinformasjon

Kontoradresse: Jønholt Terrasse 30 (St. Hansåsen 4. etg), 3922 Porsgrunn.
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn
Tlf: 35 54 78 40

Leder for virksomheten er Margrethe Dalen Haraldsen.

Til toppen