Handlingsprogram

Innhold

Handlingsprogram 2021-2024

Kommunens handlingsprogram er det sentrale verktøyet for realisering av de langsiktige mål som ligger i
kommuneplanen. Kommuneplanen er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i
Porsgrunn om 10-12 år. Den er på flere områder retningsgivende for utviklingen av byen og kommunen vår.

Historiske handlingsprogram

handlingsprogram-2020-2023

Handlingsprogram-2019-2022

Handlingsprogram-2018-2021

 

Til toppen