Handlingsprogram

Innhold

Handlingsprogram 2021-2024

Kommunens handlingsprogram er det sentrale verktøyet for realisering av de langsiktige mål som ligger i
kommuneplanen. Kommuneplanen er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i
Porsgrunn om 10-12 år. Den er på flere områder retningsgivende for utviklingen av byen og kommunen vår.

 

Til toppen