Handlingsprogram

Innhold

Kommunens forslag til handlingsprogram, gjeldende handlingsprogram og historiske handlingsprogram finner du her.

Vedtatt handlingsprogram 2024-2027

Handlingsprogram 2024-2027
Handlingsprogram 2024-2027 (pdf)

Kommunens handlingsprogram er det sentrale verktøyet for realisering av de langsiktige mål som ligger i kommuneplanen. Kommuneplanen er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i Porsgrunn om 10-12 år. Den er på flere områder retningsgivende for utviklingen av byen og kommunen vår.

Historiske handlingsprogram

Handlingsprogram 2023-2026 (Webversjon)
Handlingsprogram 2023-2026 (pdf)

Handlingsprogram 2022-2025 (Webversjon)
Bystyrets vedtak til handlingsprogram 2022-2025 (pdf)

Handlingsprogram 2021-2024

handlingsprogram-2020-2023

Handlingsprogram-2019-2022

Handlingsprogram-2018-2021

 

Til toppen