Handlingsprogram

Innhold

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2021-2024

 

Kommunens handlingsprogram er det sentrale verktøyet for realisering av de langsiktige mål som ligger i
kommuneplanen. Kommuneplanen er en langsiktig plan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i
Porsgrunn om 10-12 år. Den er på flere områder retningsgivende for utviklingen av byen og kommunen vår.

Handlingsprogram 2020-2023


Webversjon: https://pub.framsikt.net/2020/porsgrunn/bm-2020-bystyrets_vedtak_til_handlingsprogram_2020-2023/

Handlingsprogram 2019-2022

 

Til toppen