Serveringsloven og alkoholloven gir kommunen ansvar for å tildele, føre kontroll med og eventuelt inndra salgs, serverings – og skjenkebevillinger. På denne siden finner du viktig informasjon knyttet til det å ha bevilling, og hvordan du søker bevilling. Alle bevillinger i Porsgrunn kommune skal være i henhold til serveringsloven og alkoholloven.

Til toppen