Myrene skole

Innhold

Myrene skole – med muligheter for alle» er skolens visjon som ble skapt i forbindelse med at skolebygget stod ferdig og klart til bruk 7. juni 2006.

Myrene (1)

Myrene skole er en baseskole med ca 240 elever fordelt på 1. - 7. trinn. Myrene har i tillegg en interkommunal avdeling for elever med hørselsproblematikk for elever på 1.-10. trinn. Noen av ungdomsskoleelevene på avdelingen følger undervisningen på Kjølnes ungdomsskole.

Skolen er tilrettelagt for alle type funksjonshemminger, og høsten 2023 ble det installert lydutjevningsutstyr i alle undervisnings- og fellesrom.

SFO

SFO er et fritidstilbud til elever på 1. - 4. trinn.
I 2021 ble den første nasjonale rammeplan for SFO innført. Les mer om denne her: Rammeplan for SFO (udir.no)

Åpningstid på SFO er kl. 07.30 - 8.30 og fra skoleslutt til kl.16.30. Mer informasjon om SFO finner du på Porsgrunn kommunes hjemmeside: SFO - Porsgrunn kommune

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til elever og foresatte. Vi har taushetsplikt.

Helsesykepleier er Cecilie Lerbak, tlf. 916 33 150

Skolefysioterapeut er Heidrun Fossøy, tlf. 480 54 702

Råd og utvalg

FAU leder Myrene skole: Anders Aas Vestlid. E-post: anders-v@online.no

Kontakt oss

Myrene skole / SFO:
900 63 776/468 15 194

Virksomhetsleder/rektor:
Tor Gjermund Midtbø
930 29 469
tgm@porsgrunn.kommune.no

Ass rektor:
Anett Rabben
48 16 49 35
anett.rabben@porsgrunn.kommune.no

Til toppen